„Prawo jazdy” na rower

Dorota Leń | Niedziela 17.05.2015 aktualizacja: 17.05.2015, 18:33
Policjanci z Prusic przeprowadzili szkolenie dla uczniów klas 4 Zespołu Szkół w Prusicach, przygotowujące ich do egzaminu na kartę rowerową

W maju sierżant sztabowy Renata Mierzwa oraz sierżant sztabowy Grzegorz Kondracki - funkcjonariusze z Posterunku Policji w Prusicach przeprowadzili dla  67 uczniów klas IV Zespołu Szkół w Prusicach, szkolenie przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową.  W tym celu policjanci spotkali się z uczniami 3- krotnie.  Organizatorem szkoleń i egzaminu była nauczycielka zajęć technicznych Lucyna Zalewska.

Pierwsze spotkanie  dotyczyło przepisów oraz zasad obwiązujących w ruchu.  Funkcjonariusze przygotowali na hali gimnastycznej miasteczko ruchu drogowego, by uczniowie mogli właściwie przygotować się do bezpiecznego korzystania z dróg. Podczas szkolenia młodzi rowerzyści poznawali i utrwalali przepisy niezbędne do zdania egzaminu na kartę. Zdobytą wiedzę wykorzystają nie tylko do bezpiecznego poruszania rowerem, ale też staną się bardziej świadomymi pieszymi, a gdy dorosną będą mieć ugruntowane podstawy do zdobycia karty motorowerowej, czy w końcu prawa jazdy.

Podczas drugiego spotkania policjanci w pokazie multimedialnym przybliżyli przyszłym kierowcom jednośladów przepisy ruchu drogowego, a także zwrócili uwagę na bezpieczny sposób poruszania się po drodze, wyposażenie roweru, jak również na odpowiednie ubranie i elementy odblaskowe, które poprawiają widoczność.

Uczniowie wzięli także udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej, przygotowanym przez pielęgniarkę szkolną p. Annę Makowiczuk – Belkę. Każdy człowiek może bowiem znaleźć się w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów. Uczniowie wiedzą już jak prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Potrafią właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności czwartoklasiści przystąpili następnie do egzaminu składającego się z 2 części: teoretycznej i praktycznej. W trakcie pierwszego etapu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający ich wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością znaków drogowych, manewrów na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie którzy z pozytywnym wynikiem przebrnęli przez pierwszy etap egzaminu przeszli do drugiego etapu mającego na celu wykazanie się umiejętnością jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Do przeprowadzenia tej części egzaminu przygotowany został specjalny plac manewrowy z wyznaczoną trasą przejazdu, którą należało pokonać. Nad przebiegiem egzaminu praktycznego, który odbył się 15 maja czuwali sierżant sztabowy Renata Mierzwa i sierżant sztabowy Grzegorz Kondracki. Wszyscy uczniowie zdali go z wynikiem pozytywnym, tym samym zdobyli kartę rowerową uprawniającą ich do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Podczas tego spotkania policjanci przekazali zdającym breloczki i kamizelki odblaskowe, które poprawiają widoczność na drodze oraz zapobiegają wypadkom z udziałem rowerzystów i pieszych.

Wszystkim zdającym życzymy szerokiej drogi po odebraniu pierwszego prawa jazdy.

 

Lucyna Zalewska

|