Pracownicy JST wspólnie szkolili się ze zlecania zadań publicznych

Dorota Leń | Poniedziałek 27.01.2014 aktualizacja: 29.01.2014, 08:46
W poniedziałek 27 stycznia 2014 roku w Restauracji Riviera w Prusicach odbyło się szkolenie dla pracowników JST z Gminy Prusice oraz z Gminy Czernica w ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji” – Zlecanie zadań organizacjom, w którym obie gmin są wśród 16 gmin testujących Model Kontraktowania Usług Społecznych.

21 osobowa grupa z obu gmin szkoliła się pod okiem trenera Marcina Dadela, który uczył jak zlecać zadania publiczne organizacjom pozarządowym zgodnie z Modelem Kontraktowania Usług Społecznych. Uczestnicy mieli okazje poznać zagadnienia związane ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym przez samorządy, aktualny stan prawny dotyczący zlecania zadań publicznych, obecny stan współpracy samorządów z organizacjami, przesłanki do stworzenia Modelu Kontraktowania Usług Społecznych, co to jest Model Kontraktowania Usług Społecznych, narzędzia oraz Modelu Kontraktowania Usług Społecznych.

 

Wtorek 28 stycznia 2014 roku to drugi dzień szkoleń, który jest skierowany już tylko do pracowników Gminy Prusice, w ramach którego uczestnicy będą na konkretnym przykładzie opracowywać zlecanie zadań.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

|