PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOKIS TRWAJĄ

Dorota Leń | Niedziela 13.10.2013 aktualizacja: 16.10.2013, 11:59
Na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach trwają od 20 września 2013 roku prace remontowe, które mają zakończyć się do 20 grudnia 2013 roku.

Obecnie prowadzone prace polegają na przebudowie pomieszczeń i sanitariatów na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej na parterze, remoncie schodów zewnętrznych, wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych, remoncie sali widowiskowej polegającym na modernizacji instalacji elektrycznej z wyposażeniem, montażu instalacji systemu regulowanego oświetlenia sceny oraz widowni, montażu instalacji systemu nagłośnienia sceny i widowni, montażu akustycznego sufitu podwieszanego (wyspowego), montażu akustycznej obudowy ściany tylnej, obudowy ścian bocznych oraz sceny płytami g-k wraz z izolacją akustyczną z wełny mineralnej, wymianie posadzki na sali i scenie.

Wykonawcą zadania jest firma  SPORT HALLS Sp. z o. o. z Wrocławia.

Zakończenie remontu planowane jest na 20.12.2013 r. 

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200 000,00 zł, cena ofertowa wykonania całości zadania wynosi 663 000,00 zł.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aleksandra Bąk

 


|