Pozytywna ocena formalna wniosku na ścieżki rowerowe

Dorota Leń | Poniedziałek 28.05.2012 aktualizacja: 04.06.2012, 19:30
Projekt pod tytułem „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiecie trzebnickim i milickim”, którego Gmina Prusice jest Liderem został pozytywnie oceniony formalnie i przekazany do oceny merytorycznej I stopnia, która potrwa do drugiej połowy lipca.

Wniosek Gminy Prusice na budowę ścieżek rowerowych został złożony w dniu 23 kwietnia 2012 roku w partnerstwie z Gminą Trzebnica, Żmigród, oraz powiatem trzebnickim i milickim.

Konkurs na który został złożony wniosek jest zorganizowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i dotyczy „ Budowy lub modernizacji małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”.

 

W ramach realizacji projektu powstanie najdłuższa ścieżka rowerowa w Polsce licząca ponad 91 km, z czego 43 km powstaną na terenie Gminy Prusice.

Będzie ona obejmowała trasę od Pawłowa Trzebnickiego przez Wszemirów, Prusice, Pietrowice Małe, Ligotkę, Krościnę Małą, Jagoszyce, Chodlewko, Strupinę, Piotrkowice, Pększyn, Krościnę Wielką Dębnicę do Jagoszyc.

Na trasie ścieżki rowerowej powstaną PIT STOPY informacyjne, miejsca postojowe, miejsca odpoczynku i platformy widokowe.

Głównym celem projektu jest kanalizacja ruchu turystycznego, która odciąży obszary chronione oraz ograniczy wjazdy pojazdów do miejsc cennych przyrodniczo.

Rezultatem projektu będzie uporządkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony wielu cennych zasobów przyrodniczych, zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów zlokalizowanych w tej części Baryczy.

Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 23 mln zł, z czego wnioskowana kwota ze środków unijnych EFRR i Infrastruktury i Środowiska Narodowej Strategii Spójności jest w wysokości 85% całkowitej wartości projektu – ponad 19 mln zł.

Ocena merytoryczna I stopnia potrwa najpóźniej do 20 lipca br. 

|