Pomagamy dbać o zdrowie!

Dorota Leń | Czwartek 04.09.2014 aktualizacja: 04.09.2014, 17:32
Zapraszamy do korzystania z akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Skokowiak przy współpracy z Fundacją Dbam o Zdrowie i Burmistrzem Miasta i Gminy w Prusicach.
|