Podziękowano Komendantowi Policji za pracę

Dorota Leń | Niedziela 28.10.2012 aktualizacja: 28.10.2012, 11:59
Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbyła się w piątek 19 października pożegnano Komendanta Posterunku Policji w Prusicach Zenobiusza Modliborskiego. Z dniem 16 października 2012 roku przeszedł on na emeryturę.

Wyrazy podziękowania i uznania za dotychczasową pracę złożyli Komendantowi: Burmistrz Igor Bandrowicz i Wiceburmistrz Kazimiera Rusin oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek wraz z obecnymi Radnymi.

 

Na początku sesji Burmistrz również wręczył wszystkim Sołtysom na pamiątkę komplety zdjęć z tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się w sobotę 1 września w Krościnie Wielkiej.

 

Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Ziomek przeszedł do programu obrad, wśród którego omawiano: sprawozdanie z pracy Przewodniczącego rady i Burmistrza, sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, sprawozdania półroczne z wykonania planu finansowego pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, informację o realizacji funduszu sołeckiego za III kwartały br., place zabaw na terenie Gminy Prusice- ocena stanu technicznego, działalność przedszkoli na terenie Gminy oraz ocenę płynności finansowej Gminy.

 

Natomiast radni głosowali nad takimi uchwałami, jak: zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. i w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prusice, podział Gminy Prusice na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w Prusicach w rejonie ul. Północnej, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny na własność przez Gminę Prusice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. Chodlewko) oraz  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dz. Wszemirów). 

|