Podziękowanie za miłą współpracę i partnerskie relacje

Dorota Leń | Poniedziałek 11.11.2013 aktualizacja: 11.11.2013, 19:50
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z Zastępcą Miasta i Gminy Prusice Kazimierą Rusin uczestniczyli we wtorek 5 listopada 2013 roku na Zamku Topacz w Kobierzycach w Konferencji Energetyczno – Samorządowej.

Podczas konferencji władze Gminy Prusice miały okazję podziękować firmie Tauron – Dystrybucja za owocną współpracę i zrealizowane w 2013 roku zadanie dotyczące wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne. Jak się okazuje na terenie Gminy Prusice zostało w sumie wymienionych 779 opraw oświetleniowych.

Dyrektor firmy Tauron – Dystrybucja przygotował niespodziankę i dyplomem podziękował Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi oraz Zastępcy Kazimierze Rusin za partnerskie relacje, zaangażowanie i przyjazną atmosferę podczas wspólnych przedsięwzięć.

W trakcie konferencji omówiono zmiany organizacyjne w firmie Tauron Dystrybucja, zasady rozbudowy sieci dystrybucyjnej w zakresie uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych (w tym SSE) oraz usuwania kolizji prowadzonych inwestycji z istniejącą siecią dystrybucyjną; regulacje stanu prawnego urządzeń posadowionych i przebiegających przez nieruchomości stanowiące zasób jednostek samorządów terytorialnych; przyszłość mikrowytwarzania – współpraca pomiędzy samorządami a Tauronem oraz aspekty instalacji systemów fotowoltaicznych w obiektach samorządowych i użyteczności publicznej. 

|