Podziękowania za pomoc i wsparcie finansowe

Dorota Leń | Poniedziałek 10.02.2014 aktualizacja: 10.02.2014, 22:46
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Urząd Miasta i Gminy Prusice oraz Władze Samorządowe Gminy Prusice otrzymały serdecznie podziękowania od Księdza Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Michała Archanioła we Wszemirowie Zdzisława Tokarskiego SDS za udzieloną dotację i wsparcie finansowe w wysokości 56 383,00 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kościoła filialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim”

|