Pobiegnij w poszukiwaniu Świętego Mikołaja

Dorota Leń | Piątek 14.12.2012 aktualizacja: 14.12.2012, 12:32
Już w sobotę o godz. 14 wszystkich wielbicieli biegania zapraszamy do Prusic na bieg rekreacyjny dla dorosłych trasą Biegu Trzech Wież w celu „Poszukiwania Św. Mikołaja”.

Biegacze będą mieli przed sobą do pokonania 5 km – jedną pętlę trasy corocznego Biegu Trzech Wież. Na mecie na wszystkich zawodników będzie czekał Mikołaj z prezentami, a także gorąca herbata i posiłek.

Wszystkich chętnych udziałem w biegu zapraszamy do zapisywania się w dniu zawodów od godz. 13.00 w Zespole Szkół w Prusicach, gdzie również będą mieściły się szatnie i parkingy.

 

REGULAMIN

Biegu „W poszukiwania Świętego Mikołaja”

dystans 5 km, start godz. 14.00

Rynek w Prusicach

 

I Cele:

  • popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
  • promocja miasta i gminy Prusice,
  • integracja środowiska biegaczy,

 

II Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach.

III Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 15 grudnia 2012 r. o godz. 14:00 ulicami miasta Prusice o nawierzchni asfaltowej i brukowej.

Bieg na 5 km - to jedna pętla trasy Biegu Trzech Wież

- start i meta: Rynek, trasa: uliczkami Prusic 

 Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 1h.

IV Uczestnicy:

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

W biegu głównym występuje podział na dwie kategorie:

Mężczyźni                                                                              

Kobiety

V Warunki uczestnictwa:

- impreza ma charakter otwarty,

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- uczestnik jest zobowiązany spełnić wymogi Organizatora od strony sportowej i medycznej.

VI Strona sportowa:

nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator,

między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji,

rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

VII Strona medyczna:

wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich. Kserokopię badania należy złożyć w sekretariacie zawodów. Osoby dorosłe mogą wystartować na własną odpowiedzialność wypełniając stosowny formularz w obecności sędziego po okazaniu dowodu osobistego.

VIII Nagrody:

Nagrody rzeczowe dla uczestników i zwycięzców
Dyplomy: miejsca I-III w każdej kategorii oraz za uczestnictwo

IX Zgłoszenia:

 W dniu biegu w biurze organizatora od godziny 13.00

Biuro organizatora: Zespół Szkół w Prusicach

X Postanowienia końcowe:

bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

biegiem kieruje Organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych ,

dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.

organizator zabezpiecza przebieralnie dla zawodników,

organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,

o sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

                                                                ORGANIZATORZY BIEGU 

fot. Internet

- REGULAMIN

- MAPKA

|