Piotrkowice mają nowego Sołtysa

Dorota Leń | Niedziela 24.08.2014 aktualizacja: 24.08.2014, 18:43
Katarzyna Chuchrak w czwartek 21 sierpnia 2014 roku została wybrana w wyborach uzupełniających na nowego Sołtysa Wsi Piotrkowice 50 głosami za.

W sierpniu 2014 roku ówczesny sołtys wsi Piotrkowice Tadeusz Włodarczyk złożył rezygnację z dotychczas piastowanej funkcji. W wyniku tego Burmistrz Miasta i Gminy Prusice w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na gospodarza wsi zwołał Zebranie Wiejskie na czwartek 21 sierpnia 2014 roku.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Radny Miasta i Gminy Prusice Janusz Łesak bardzo serdecznie podziękowali ustępującemu sołtysowi za jego serce i ogromny wkład w znaczy rozwój wsi Piotrkowice. Warto zaznaczyć, że jedna z ważnych inwestycji w trakcie kadencji Sołtysa Włodarczyka była przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach, która nie dawno została zakończona.

W zebraniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun, Skarbnik Miasta i Gminy Prusice Konrad Buczek oraz Radny Miasta i Gminy Prusice Janusz Łesak.

Do świetlicy wiejskiej przybyło na zebranie 57 uprawnionych do głosowania. Na sołtysa została zgłoszona 1 kandydatura Pani Katarzyna Chuchrak, która głosami 50 za, 7 przeciw została wybrana nowym sołtysem sołectwa Piotrkowice.

|