Pieniądze na zadania publiczne rozdane

Dorota Leń | Sobota 02.03.2013 aktualizacja: 02.03.2013, 09:14
W otwartym konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2013 roku z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty, edukacji i wychowania; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspomaganie rozwój wspólnot i społeczności lokalnej przyznała w sumie dotacje w kwocie 94514,00 zł

WYNIKI  KONKURSU

 

w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji

- zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2013r.

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Wysokość dotacji wnioskowanej (zł)

Wysokość dotacji przyznanej (zł)

1

Stowarzyszenie Atutem Jedność - Raszowice

Działania na rzecz dóbr kultury i tradycji

2.730

2.500

2

Uniwersytet III Wieku - Prusice

Edukacja i aktywizacja kulturalna osób starszych

5.340

5.000

3

Stowarzyszenie

VOX  DOMINI

Prusice

Wędrówki muzyczne po regionie

4.680

3.500

4

Pozytywnie Nakręceni z Wszemirowa

Biesiada truskawkowa we Wszemirowie

2.800

2.700

5

Stowarzyszenie 17 stawów Świerzów

 

Sposób na rybę na sportowo

4.850

3.800

6

Stowarzyszenie

„AKTYWNI”

w Pawłowie Trzebnickim

Wspólnie działamy na rzecz rozwoju

4.550

3.800

7

Stowarzyszenie

„Młodzież z Budzicza”

Budowanie tożsamości lokalnej promocja projektu  produktu lokalnego – „Sernik z Budzicza”– Biesiada wiejska VI edycja

4.350

3.800

8

Stowarzyszenie KROCZYNKA

IV Zlot Czarownic – czyli czary –mary w Krościnie Małej

2.500

2.400

9

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Prusickiej

„Śladami historii Prusic” odnowienie ścieżki dydaktyczno-historycznej

3.000

2.900

10

Stowarzyszenie Bike Family Team - Prusice

Aktywnie poznajemy dziedzictwo kulturowe Gminy Prusice – rajd na orientację

6.450

5.500

11

ZHP Chorągiew Dolnośląska –Hufiec Powiatu Trzebnickiego

„Młodzież śpiewa”

3.320

2.500

12

Ochotnicza Straż Pożarna

w Prusicach

Obcowanie ze sztuką – wyjazd do teatru

 

 

1.900

1.600

13

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Prusickiej

Wyjazdy do teatru

1.900

Oferta wycofana przez Wnioskodawcę

14

Stowarzyszenie „Skokowiak

Gminny Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku

10.900

10.000

15

Razem

 

 

50.000

 

 

 

WYNIKI  KONKURSU

w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2013r.

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Wysokość dotacji wnioskowanej (zł)

Wysokość dotacji przyznanej (zł)

1

Stowarzyszenie Aktywni w Pawłowie Trzebnickim

Pawłowska Biesiada na ludowo

1.550

1.000

2

Polski Związek Niewidomych – Oborniki Śl.

Niewidomy turysta

2.500

2.000

3

Uniwersytet III Wieku

Aktywizacja społeczna

10.000

7.000

4

Razem

 

 

10.000

 

 

 

WYNIKI  KONKURSU

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2013r.

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Wysokość dotacji wnioskowanej (zł)

Wysokość dotacji przyznanej (zł)

1

Uniwersytet III Wieku Prusice

Aktywizacja intelektualna osób w wieku emerytalnym

2.116

2.000

2

OSP w Prusicach

Wypadek masowy – Gminne manewry ratownicze

2.000

1.500

3

BIKE FAMILY TEAM -Prusice

III rodzinny rajd rowerowy po Gminie Prusice

1.200

1.000

4

Stow. Kroczynka

Poznaj historię Dolnego Śląska

3.000

1.000

5

Stow. „Młodzież z Budzicza”

Wychowanie młodzieży przez rozwinięcie zainteresowań z zakresu teatru i opery

4.650

2.500

6

Razem

 

 

8.000

 

WYNIKI  KONKURSU

w zakresie ekologii, ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2013r.

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Wysokość dotacji wnioskowanej (zł)

Wysokość dotacji przyznanej (zł)

1

Uniwersytet III Wieku

Szerzenie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczności emerytalnej na terenie Gminy Prusice

4.000

4.000

2

Aktywni w Pawłowie Trzebnickim

Pawłów Trzebnicki – wieś w kwiatach

2.850

2.850

3

Stow. „Młodzież z Budzicza”

Aktywność proekologiczna mieszkańców wsi

2870

2.870

4

Razem

 

 

9.720

 

 

WYNIKI  KONKURSU

w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2013r.

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Wysokość dotacji wnioskowanej (zł)

Wysokość dotacji przyznanej (zł)

1

Klub MOTOCROSS Prusice

Kształtujmy nasze rodziny i środowisko ! – realizacja i opracowanie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice

5.094

5.094

2

BIKE FAMILY TEAM Prusice

Nawiązanie dialogu Prusic z Prusicami (powiat Kolin) - Czechy

2.700

2.700

3

Aktywni lokalnie Raszów

PPPO – Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich

9.000

9.000

4

Razem

 

 

 

16.794

 

-Wyniki - wspomaganie społeczności

Wyniki ekologia 

- Wyniki - edukacja 

- Wyniki - Działania na rzecz seniorów

Wyniki kultura

Zarządzenie Burmistrza odnośnie ogłoszenia wyników konkursu na zadania publiczne

 

|