Pieniądzę na realizację zadań rozdane

Dorota Leń | Wtorek 28.02.2012 aktualizacja: 28.02.2012, 12:32
Gmina Prusice po sprawdzeniu wszystkich ofert złożonych w ramach konkursów na zadania z pożytku publicznego w zakresie ekologii i dziedzictwa przyrodniczego przyznała kwotę - 9,250 zł, na kulturę, ochronę dóbr i tradycji – 32 750 zł, na oświatę, edukację i wychowanie – 8 tys. zł, a na sport 100 tys. zł.

Najwięcej ofert konkursowych wpłynęło w kategorii upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, bo aż 16, z czego dwie oferty zostały odrzucone z błędów formalnych, a pozostałe 14 dofinansowane.

Na drugim miejscu dużym zainteresowanie cieszył się konkurs z zakresu sportu. Tutaj wpłynęło 10 ofert, z czego dwie zostały odrzucone ze względów formalnych, a osiem dofinansowanych. Warto podkreślić, że oba kluby A-klasowe w naszej Gminie zarówno Dolpasz Skokowa, jak i Orzeł Prusice otrzymały dotację w wysokości 30 tys. zł. Natomiast pozostałe trzy prusickie kluby sportowe, które złożyły oferty po 10 tys. zł.

Do konkursu z zakresu oświaty, edukacji i wychowania wpłynęło pięć ofert i wszystkie zostały dofinansowane.

Jeśli chodzi o ekologię i ochronę środowiska przyrodniczego to tutaj zostały dofinansowane wszystkie trzy oferty konkursowe:

Dokładne wyniki i listę dofinansowanych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prusice

|