Partnerstwo Wspólnie dla Gminy Prusice

Dorota Leń | Sobota 06.10.2012 aktualizacja: 16.01.2017, 14:27
Partnerstwo lokalne „Wspólnie dla Gminy Prusice” powstało w 2010 r. , a uroczyste podpisanie umowy partnerskiej nastąpiło 28 grudnia 2010 r. Obecnie do Partnerstwa należy 20 podmiotów: Gmina Prusice, 13 stowarzyszeń, 4 gminne jednostki organizacyjne (GOKiS, GOPS, Gminna Biblioteka, szkoła) i 2 sołectwa. Wykaz podmiotów, które podpisały deklarację przystąpienia do Partnerstwa: 1.Stowarzyszenie „Aktywni” w Pawłowie w Trzebnickim 2.Stowarzyszenie „Kroczynka” z Krościny Małej 3.Stowarzyszenie „Młodzież z Budzicza” 4.Stowarzyszenie „Razem dla Górowy” 5.Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Prusickiej 6.Stowarzyszenie „Skokowiak” 7.Stowarzyszenie „VOX DOMINI” 8.Stowarzyszenie LKS DOLPASZ Skokowa 9.Stowarzyszenie Bike Family Team 10.Stowarzyszenie „17 stawów” - Świerzów 11.Stowarzyszenie „Chodlewko Zielona Wieś” 12.Stowarzyszenie Motoccros Club - Prusice 13.Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku 14.Gmina Prusice 15.Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach 16.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach 17.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach 18.Zespół Szkół w Prusicach 19.Sołectwo Brzeźno 20.Sołectwo Wszemirów

Kalendarium 2016

Kalendarium 2015

Kalendarium 2014

Kalendarium 2013

Kalendarium 2012

Kalendarium 2011

Kalendarium 2009-2010|