Oświadczenie WPO ALBA S.A. dotyczące wypowiadania umów za wywóz odpadów komunalnych

Bartosz Kurzepa | Środa 27.03.2013 aktualizacja: 27.03.2013, 18:51
Od 1 lipca 2013r. mieszkańcy gminy objęci będą nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości jest wypowiadanie umów zawartych z dotychczasowym przedsiębiorcą odbierającym odpady. WPO ALBA S.A. jest jedną z firm świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy od której otrzymaliśmy oświadczenie, informujące swoich klientów indywidualnych, iż nie ma konieczności wypowiadania umów z w/w firmą.
|