Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wykonanie strony internetowej

Dorota Leń | Sobota 14.07.2012 aktualizacja: 14.07.2012, 17:45
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wspomaganie działań mających na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez wykonanie strony internetowej.

Wkład własny (finansowy) podmiotu ubiegającego się o dotację powinien wynosić nie mniej niż 10% całości kosztów realizowanego zadania. 

Termin złożenia ofert upływa w czwartek 2 sierpnia 2012 roku o godz. 15.30.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach , Rynek 1, 55-110 Prusice.

Załączniki

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ODNOŚIE KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

|