Otwarto kapsuły z wieży dachu Kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim

Dorota Leń | Niedziela 06.09.2015 aktualizacja: 23.11.2015, 14:28
W Pawłowie Trzebnickim na Kościele Św. Ap. Piotra i Pawła trwa remont dachu. W poniedziałek 24 sierpnia 2015 roku z dachu kościoła zdjęto kulę w której znajdowały się kapsuły ze starymi pieniędzmi oraz notatkami i gazetami poniemieckimi. Kapsuły zostały otwarte w obecności konserwatora, ks. Proboszcza Zdzisława Tokarskiego, inspektora nadzoru, Zastępcy Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Kazimiery Rusin, Przewodniczącego Miasta i Gminy Prusice Zbigniewa Ziomka, sołtys Pawłowa Eweliny Fajer, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Wykonawcy i innych zebranych.

Jednym z celów władzy Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem jest ochrona zabytków na terenie naszej Gminy. W związku z tym Parafie za pośrednictwem pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach każdego roku składają wnioski o dotacje na zabytki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydziału Kultury. Parafie także są wspierane przez Gminę z budżetu samorządu prusickiego w drodze konkursów na dotacje konserwatorskie.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w styczniu 2015 roku złożyła wniosek o dotacje konserwatorskie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Remont dachów oraz fumigacja kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim. Udało się otrzymać na realizację zadania  dofinansowania dotację w wysokości 33 tys. zł.

W czerwcu 2015 roku Parafia złożyła także wniosek o dotacje na prace konserwatorskie do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, gdzie otrzymała dotację na remont dachów w wysokości 73 961,90 zł.


Obecnie trwają prace remontowe na dachu Kościoła w Pawłowie Trzebnickim.

|