Ostrzeżenie hydrologiczne nr I38

UMiG Prusice | Czwartek 19.07.2012 aktualizacja: 19.07.2012, 13:37
Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu informuje o możliwości wystąpienia gwałtownych wzrostów stanu wody

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:38

 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 19.07.2012 do godz. 21:00 dnia 19.07.2012

Obszar: Rejon hydrologiczny III (dolnośląskie, opolskie, lubuskie, śląskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu i burzami możliwe są lokalne, gwałtowne wzrosty stanów wody w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry. Lokalnie, w zlewni Kaczawy i pozostałych zlewniach górskich i wyżynnych możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Brak

|