Oferty stowarzyszeń w trybie uproszczonym

UMiG Prusice | Piątek 30.03.2012 aktualizacja: 25.10.2017, 09:14

Oferta Parafii Rzymskokatolickiej w Skokowej 2017

Oferta Sparta Wszemirów - realizacja programu przeciwdziałania narkomanii 2017 

Oferta Stowarzyszenia "Młodzież z Budzicza"

Oferta Stowarzyszenia Klub Biegacza Athletics Team 2017

Oferta "ZHP - Hufiec Powiatu Trzebnickiego - Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi" 2017

Oferta "MKS Orzeł Prusice" 2017

Oferta "Gradi Golf Club II" 2017

Oferta "Gradi Golf Club I" 2017

Oferta Fundacji "Ludzie Jesieni" 2017

Oferta Stowarzyszenia "Skokowiak" 2016

Oferta Stowarzyszenia "Trzech Alei" Kopaszyn 2016

Oferta Stowarzyszenia  "Wspólnie dla Pietrowic Małych" - 2016 r.

Oferta ZHP Chorągiew Dolnośląska - 2016

Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "ARTEMIS" - 2016

Oferta Stowarzyszenia Klub Piłkarski "Błękitni" w Pawłowie Trzebnickim 2015 r.

Oferta Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku - 2015

Oferta Stowarzyszenia VOX Domini - 2015

Oferta Stowarzyszenia Strupinianie - 2015

Oferta Stowarzyszenia Skokowiak - 2015

Oferta Stowarzyszenia Młodzież z Budzicza - 2015

Oferta Gradi GolF Club 2015

Oferta Gradi Golf Club 2015

Oferta Stowarzyszenia Klub Biegacza Athletics Team

Oferta Stowarzyszenia MKS Orzeł Prusice 2015

Oferta Stowarzyszenia ULKS Orlik Skokowa 2015

Oferta Stowarzyszenia DOLPASZ 2015

Oferta Stowarzyszenia Fundacja Historii 2015

Oferta Stowarzyszenia SKOKOWIAK - 2015

Oferta Stowrzyszenia "Prusiczanin"- 2014

Oferta Stowarzyszenia LKS Dolpasz- 2014

Oferta Stowarzyszenia Strupinianie- 2014

Oferta Stowarzyszenia Borówek - 2014

Oferta Stowarzyszenia Gradi Golf Club - 2014

Oferta Stow. Taneczny Klub Sportowy STARDENC - 2014

Oferta Stowarzyszenia Atutem Jedność Raszowice - 2013

Oferta Stowarzyszenia Gradi Golf Club 2013

Oferta Stowarzyszenia Razem dla Górowy 2013

Oferta Stowarzyszenia Prusiczanin - Dożynki 2013

Oferta Stowarzyszenia Prusiczanin 2013

Oferta Stowarzyszenia Expresja 2013

Oferta LKS Dolpasz Skokowa 2012 

Oferta Stowarzyszenia Grandi Golf Club 2012

Oferta Stowarzyszenia Expresja 2012

Oferta Stowarzyszenia Prusiczanin 2012

Korekta Oferty Stowarzyszenia Prusiczanin 2012

Oferta MKS Orzeł Prusice 2012

ZHP - Hufiec Powiatu Trzebnickiego - Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi 2017
|