Odbiór odpadów z gospodarstw rolnych

Dorota Leń | Wtorek 25.03.2014 aktualizacja: 25.03.2014, 08:49
Informujemy, iż Gmina Prusice organizować będzie zbiórkę odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych powstających w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Prusice. Odpady będą zbierane w wyznaczonych wcześniej dniach w miesiącu kwietniu. Przyjmowane będą następujące odpady: Worki po nawozach, po pryzmach, po balotach, bezbarwne, po pieczarkach, po pomidorach, budowlane, worki big-bag, worki raszplowe, worki paszowe, skrzynki i inne.

Należy dokonać wstępnego oczyszczenia folii z pozostałości np. po sianokiszonce, kiszonce czy innych zanieczyszczeń (ziemi i błota), odpady te powinny być spakowane, związane lub zwinięte. Rolnik otrzyma kartę przekazania odpadu, niezbędną w przypadku przeprowadzenia w gospodarstwie kontroli zewnętrznych.

Osoby, które będą zainteresowane odbiorem odpadów z gospodarstw rolnych proszone są o zgłoszenie swojej nieruchomości do 31 marca 2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy Prusice pod nr tel. 71 312 62 24 wew. 54 lub mailowo a.ciesla@prusice.pl

|