OD 1 LISTOPADA RUSZA REKRUTACJA DO PP W BRZEŹNIE I STRUPINIE

Dorota Leń | Wtorek 30.10.2012 aktualizacja: 31.10.2012, 14:45
Gmina Prusice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej uzyskała dofinansowanie do projektu o nazwie „Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka”

Okres realizacji projektu przewidziany jest w terminie od 01.01.2013r do 31.12.2014r. Obecnie trwają czynności przygotowawcze zmierzające do otwarcia 2 Punktów Przedszkolnych zlokalizowanych w miejscowości Brzeźno i Strupina. Planowane godziny pracy Punktu 7.00-12.00.Do pp w Brzeźnie będą rekrutowane dzieci z miejscowość Brzeźno, Borów, Borówek, Wilkowa natomiast do pp w Strupinie z miejscowości Strupina, Ligota Strupińskia, Górowo i Piotrkowic.

Pierwsza Rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych prowadzona będzie w listopadzie 2012, następnie prowadzona będzie w sposób ciągły przez pracowników Biura Projektu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice ; Rynek 1 , 55-110 Prusice

W ramach projektu dla dzieci zapewniamy
–realizację podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego,
-konsultacje rodziców z psychologiem ( 1 w miesiącu)
-zajęcia logopedyczne (1 godzina tygodniowo)
- organizacja spotkań dzieci z przedstawicielami różnych zawodów
-zajęcia wykorzystujące przysłowia odnoszące się do kobiet i mężczyzn
- dwa posiłki, w tym jeden ciepły
Projekt obejmuję udział nauczycieli w warsztatach dotyczących metod włączania tematu równości płci do zajęć i zabaw z dziećmi.
Projekt obejmuję przeprowadzenie 20 spotkań artystycznych z rodzicami w dwóch tworzonych Punktach Przedszkolnych oraz zorganizowanie 3 wycieczek „ Poznaj swoje okolice”


|