Nasze projekty w Albumie „Dobre praktyki w PROW 2007-2013\"

Dorota Leń | Piątek 04.01.2013 aktualizacja: 04.01.2013, 22:30
Projekty zrealizowane na terenie Gminy Prusice i dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dwóch działań: \"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej\" oraz \"Wdrażanie lokalnych strategii - Małe Projekty\" zostały opisane w Albumie „Dobre praktyki w PROW 2007-2013 na Dolnym Śląsku.

"Modernizacja systemu wywozu odpadów komunalnych poprzez zakup śmieciarki" realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Prusicach w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach PROW

 "Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Strupinie" realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Serca NMP w Strupinie w ramach działania Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach "Małych Projektów" w ramach PROW

 "Zakup strojów góralskich dla zespołu ludowego z Krościny Wielkiej o nazwie Górale z Pienin" realizowany przez Gminę Prusice w ramach działania Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach "Małych Projektów" w ramach PROW

 

Album można pobrać tutaj

|