Nabory wniosków w LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Dorota Leń | Sobota 22.09.2012 aktualizacja: 22.09.2012, 17:44
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich informuje o ogłoszeniu naboru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmującego działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: limit środków 625 000,00 zł.


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: limit środków 425 000,00 zł.

Tzw. Małe Projekty, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: limit środków 688 500,09 zł

Nabór będzie trwał od 5 do 26 października 2012 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej LGD: www.krainawzgorz.pl"

 

|