Na wizycie studyjnej w Bystrzycy Górnej, Mościsku i Ostroszowicach

Dorota Leń | Wtorek 24.04.2012 aktualizacja: 25.04.2012, 13:37
Przedstawiciele Gminy Prusice również byli na wizycie studyjnej
Przedstawiciele Gminy Prusice również byli na wizycie studyjnej / Stowarzyszenie LGD KWT
W piątek 20 kwietnia 2012 r. 52-osobowa grupa z pięciu gmin: Prusice, Oborniki Śl., Trzebnica, Zawonia, Wisznia Mała wzięła udział w wyjeździe studyjnym dla liderów i członków Grup Odnowy Wsi.

FOTO: Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

 

Skład delegacji z gminy Prusice:

- Anna Dyjak (przedstawicielka z Górowej)

- Małgorzata Słota (przedstawicielka ze Strupiny)

- Agnieszka Książek (przedstawicielka z Kopaszyna)

- Piotr Piotrowski (przedstawiciel z Kopaszyna)

- Monika Kowalczyk (przedstawicielka z Kopaszyna)

- Zofia Soczówka (przedstawicielka z Górowej)

- Aneta Tarnowska (przedstawicielka z Górowej)

- IwonaTarnowska (przedstawicielka z Górowej)


Tematyka wizyty studyjnej związana była z odnową wsi czyli pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Jego istotą jest pobudzenie społeczności lokalnej i zaangażowanie jej w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi.

 

Podczas wyjazdu studyjnego nasi lokalni liderzy i członkowie Grup Odnowy Wsi odwiedzili: Bystrzycę Górną w gminie Świdnica oraz Mościsko i Ostroszowice w gminie Dzierżoniów.

W Bystrzycy Górnej uczestników wizyty studyjnej przywitała Sołtys Beata Szyszka na "Trójkącie Pokoleń", opowiadając historię jego powstawania.


W kolejnym etapie grupa lokalnych liderów i członków Grup Odnowy Wsi została zapoznana z projektami realizowanymi przez Szkołę Podstawową w Bystrzycy Górnej, po czym udała się na spacer do Kościoła. Tam pan Tadeusz Krajewski przedstawił historię Kościała oraz zakres prac jaki został wykonany, aby odnowić wnętrze świątyni. Zwiedzanie Bystrzycy Górnej zakończyło się na boisku. Grupa została zapoznana z przebiegiem prac związanych z modernizacją boiska i budową szatni. Po tak długiej wycieczce gospodarze zaprosili gości do świetlicy wiejskiej. W trakcie degustacji wypieków sołtys Beata Szyszka przedstawiła prezentację multimedialną o Bystrzycy Górnej. Na koniec wizyty zawiązano węzeł przyjaźni między naszymi stowarzyszeniami.


W Mościsku lokalni liderzy i członkowie Grup Odnowy Wsi zostali przywitani przez zastępcę wójta Jolantę Zarzecką oraz przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Powiązkę. Następnie uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję poznać smaki lokalnych produktów, a zastępca wójta Jolanta Zarzecka w prezentacji pokazała jak prężnie działające stowarzyszenia z gminy Dzierżoniów pozyskują na swoją działalność znaczne środki finansowe nie tylko z budżetu gminy. Z roku na rok pozyskiwane kwoty są coraz większe. Po wysłuchaniu prezentacji goście zostali zabrani na pieszą wycieczkę po Mościsku. Miejscem docelowym był "Staw pod złotą rybką", gdzie lokalni liderzy
i członkowie Grup Odnowy Wsi mogli się dowiedzieć jak i skąd pozyskiwać środki na finansowanie inwestycji oraz w jaki sposób zmobilizować mieszkańców do współpracy.


Ostatnią miejscowością, którą odwiedzono podczas wizyty studyjnej były Ostroszowice, gdzie na grupę czekał wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz sołtys wsi Ostroszowice Krzysztof Krupiarz. Goście zostali oprowadzeni po Ostroszowicach, słuchając informacji o inwestycjach dotyczących przedszkola, biblioteki oraz Kościoła. Następnie w świetlicy wiejskiej przedstawiono prezentację multimedialną o osiągnięciach i zrealizowanych projektach. Na zakończenie wystąpił na scenie lokalny kabaret, który rozbawił wszystkich do łez.


Tym miłym akcentem zakończyła się wizyta studyjna zorganizowana przez LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.


Doświadczenia wsi Bystrzyca Górna, Mościsko oraz Ostroszowice we wdrażaniu procesów odnowy wsi są wielkim impulsem i inspiracją podobnych działań dla innych wsi. Największym sukcesem odnowy wsi jest zmiana świadomości mieszkańców, ich nastawienia do wspólnej pracy na rzecz swoich małych "Ojczyzn", ponieważ głównym bogactwem każdego sołectwa są jego mieszkańcy. Należy im tylko w niewielkim stopniu pomóc, pokazać drogi wyboru oraz szanse jakie przed nimi stoją.


Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnej wsi poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego. Bazując na zasobach wsi, jej atutach powinien zostać osiągnięty stan, w którym mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością, skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę,  a co za tym idzie umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych wcześniej projektów. Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.

Wyjazd studyjny zorganizowany przez LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich miał na celu zdobycie wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów, bazując na doświadczeniach innych gmin. Rozmowy z mieszkańcami
i działaczami społecznymi z Bystrzycy Górnej w gminie Świdnica oraz z Mościska i Ostroszowic w gminie Dzierżoniów były bardzo owocne. Lokalni liderzy i członkowie Grup Odnowy Wsi, którzy uczestniczyli w wizycie studyjnej uzyskali wiele cennych rad i wskazówek o sposobach zdobywania środków finansowych na rozwój miejscowości. Wymieniali się również doświadczeniami dotyczącymi integrowania mieszkańców i pobudzania ich do aktywnego działania na rzecz swoich miejscowości.

Mamy nadzieję, że wspólne kontakty zaowocują kolejnymi pomysłami i przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich naszej gminy.

 

Agnieszka Książek

FOTO: Małgorzata Słota

|