Monitoring do dofinansowania

Dorota Leń | Niedziela 28.10.2012 aktualizacja: 28.10.2012, 00:08
Projekt Gminy Prusice pod tytułem „Monitoring miejsc atrakcyjnych turystycznie w Gminie Prusice” przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną i znalazł się na liście wśród 22 projektów zaakceptowanych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach priorytetu 6, działania 6.5. "Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury oraz elektroniczne systemy służące bezpieczeństwu turystów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013.


Całkowita wartość projektu to 375 819,00, z czego kwota dofinansowania 260 587,59. 

Realizacja projektu będzie miała miejsce w 2013 i w 2014 roku.

|