Mobilny Inkubator Organizacji Pozarządowych

Paweł Grzyb | Środa 15.02.2012 aktualizacja: 15.02.2012, 09:02
Mobilny Inkubator jest częścią projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej \"SEKTOR 3\". Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych \"Umbrella\" w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych \"TRATWA\" i Gminą Wrocław.

Mobilny Inkubator jest częścią projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej "SEKTOR 3". Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "TRATWA" i Gminą Wrocław.

Mobilny Inkubator to szansa kontaktu z doświadczonymi animatorami organizacji pozarządowych, ekspertami w zakresie zarządzania zespołem i działań na rzecz społeczności lokalnej. To szansa na rozwój Twojej organizacji!

Uczestnicy projektu: członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.

Okres realizacji: 01.01.2011 - 28.02.2013

Bezpłatna oferta dla każdego z powiatów

- Cykl szkoleniowy zamknięty - „Razem do Samodzielności" dla młodych organizacji pozarządowych. Wszechstronne szkolenia z zakresu zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych i wykorzystania nowoczesnych technologii w wymiarze 80 h/osobę. Zjazdy weekendowe, zajęcia blisko domu.

- Cykl szkoleniowy otwarty - „Profesjonalizacja 3 Sektora" dla organizacji pozarządowych. Szkolenia poruszające wszystkie aspekty działania organizacji pozarządowych. Zagadnienia dostosowane do potrzeb danego powiatu lub gminy.

- Terenowe punkty doradcze z zakresu porad prawnych, porad z zakresu zarządzania finansowego (księgowości), pozyskiwania środków na działalność organizacji, zarządzania organizacją, prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej i gospodarczej). Porady mogą być udzielane również drogą mailową lub telefonicznie.

- Doradztwo zindywidualizowane dla organizacji z powiatów objętych projektem wraz z opracowaniem planu rozwoju.

- Wizyty studyjne w modelowych organizacjach pozarządowych z terenu Dolnego Śląska.

- Spotkania oraz warsztaty animacyjne dla społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, administracji i biznesu.

Szczegółowe informacje na stronie projektu www.sektor3.wroclaw.pl oferta dla powiatów.

Kontakt:

Z pracownikiem ds. organizacji szkoleń i doradztwa:

Paulina Domagała

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "TRATWA"

ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław

Tel./fax +48 (71)321 08 71

e-mail: zapisy@tratwa.org

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa"

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której działalność ma na celu wzmacnianie i aktywizację działalności organizacji socjalnych oraz ożywianie ich współpracy z administracją publiczną. Prowadzimy liczne działania ukierunkowane na wspieranie edukacyjne i profesjonalizację działalności liderów organizacji pozarządowych, kojarzenie i wspieranie współpracy międzynarodowej w sferze socjalnej, a także niesienie pomocy humanitarnej, działalność charytatywną oraz wspomaganie osób i rodzin poszkodowanych wskutek katastrof i kataklizmów.

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji, wspieramy powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe. Dążymy do tego, aby współpracujące z nami organizacje nauczyły się działać samodzielnie i skutecznie oraz dynamicznie rozwijały się i realizowały swoje cele.

|