Mieszkańcy Raszowic aktywnie rozwijają swoją wieś

Dorota Leń | Sobota 20.07.2013 aktualizacja: 20.07.2013, 08:32
Drewniana wiata, miejsce na ognisko, grill, parkiet z kostki brukowej oraz betonowa scena to niektóre z działań, które mieszkańcy Sołectwa Raszowice – Zakrzewo wykonali sami swoją ciężką pracą w czynie społecznym. Część środków otrzymali w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Miasta i Gminy Prusice. Efekt ich pracy został uroczyście otwarty przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza oraz sołtysa Raszowic Kazimierza Koziełko podczas sobotniego Pikniku Rodzinnego na boisku sportowym.

Sołectwo Raszowice to kolejne miejsce na mapie Gminy Prusice, w którym mieszkańcy działają aktywnie i są bardzo zaangażowani w życie swojej małej Ojczyzny. Jak mówią jednogłośnie zależy nam na dynamicznym rozkwicie naszego „królestwa”.

Sołectwo od 2011 roku należy do Odnowy Dolnośląskiej Wsi, dzięki której może się integrować, a także wymieniać zdobytym doświadczeniem z innymi wsiami poprzez uczestnictwo w szkoleniach i wyjazdach studyjnych. 

W 2012 roku w celu aktywnego działania mieszkańcy wsi postanowili przekształcić grupy nieformalne, które działały w czynie społecznym i założyć Stowarzyszenie „Atutem Jedność”.

Obecny Sołtys Kazimierz Koziełko w 2012 roku doprowadził swoją ciężką pracą i staraniami do udrożnienia części kanalizacji ściekowo – burzowej na terenie Sołectwa, a także przyczynił się do wymiany słupów energetycznych oraz kabli na terenie Raszowic i Zakrzewa.

– Społeczność lokalna wspólnie dba o miejsce wypoczynku we wsi, jakim jest boisko sportowe w Raszowicach. Organizowane są na nim wspólnie z Gminą Prusice imprezy cykliczne: festyny letnie i pikniki rodzinne, które przyczyniły się do wielu zmian w tym miejscu. Mieszkańcy organizują także  imprezy typu Mikołajki dla dzieci z Sołectwa – podkreśla sołtys dodając: – W tym roku mieszkańcy wsi wspólnie w czynie społecznym i przy pomocy środków z funduszu sołeckiego  wybudowali drewnianą wiatę, miejsce na ognisko, grilla oraz parkiet z kostki brukowej i scenę na boisku sportowym w Raszowicach.

Jak podkreśla włodarz Gminy Prusice Igor Bandrowicz mieszkańcy sołectw to ludzie otwarci, przyjaźni i chętni do prac nowatorskich.

– Chciałbym podziękować Sołtysowi Kazimierzowi Koziełce i całej Radzie Sołeckiej, Prezesowi Stowarzyszenia „Atutem Jedność” Annie Sobaniec, a także radnemu Gminy Prusice Januszowi Łesakowi za to, że aktywnie potrafili zjednoczyć środowisko mieszkańców Zakrzewa i Raszowic – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz dodając: – Efekty tej pracy są zauważalne już w roku 2013, o czym świadczy przepiękne zagospodarowanie terenu przy boisku, ale prawdziwe inwestycje nadejdą w 2014 roku czyli Budowa świetlicy wiejskiej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, na którą pozyskano dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ta inwestycja powstanie na działce, którą udało nam się pozyskać ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Zostanie również wybudowania droga do Aleksandrowic, w tym celu wystosowałem pismo do Wójta i Wicewójta Gminy Wińsko o przedłużenie tej inwestycji od Gminy Prusice do Gminy Wińsko i czekam na przychylność z ich strony.

Oprócz cyklicznych imprez Sołectwo uczestniczy w dożynkach gminnych, a także innych wydarzeniach takich jak Dni Prusic. W 2012 roku dzięki ich interwencji oznaczono Pomniki Przyrody.

W sobotę 13 lipca podczas Pikniku Rodzinnego na boisku w Raszowicach dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia wykonanej infrastruktury towarzyszącej. W tym ważnym wydarzeniu dla Sołectwa wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Sekretarz Grzegorz  Terebun, radni, zaproszeni goście i przede wszystkim Ci najważniejsi – Mieszkańcy Sołectwa.

– Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie do Raszowic – podkreślał sołtys Kazimierz Koziełko kontynuując:  – W tym miejscu z całego serca w imieniu wszystkich Mieszkańców dziękuję Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi za okazaną pomoc. Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich ludzi dobrego serca.

W trakcie Pikniku Rodzinnego odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 – osobowych o Puchar Lata w kategorii szkoły podstawowe i Open. W programie oczywiście nie zabrakło atrakcji i konkursów dla najmłodszych, a także konkursów na wesoło dla dorosłych. O akcenty ludowe i wrażenia muzyczne zadbała Kapela „Trzy Dęby” z Borówka, a do tańca grał zespół Ramires. Licznie przybyli mieszkańcy mogli również nabyć piwo, smakołyki z grilla, zaś na dzieci czekały dmuchańce oraz wata cukrowa i popcorn.

– Impreza wyszła dużo lepiej niż planowaliśmy. Przeszła nasze oczekiwania – zaznaczył sołtys Raszowic dodając:– Był to najlepszy festyn jaki zorganizowano na terenie Sołectwa.

Wydarzenia i imprezy na wsi, to jak można zauważyć to efekt ciężkiej pracy, ale również wspaniała integracja mieszkańców i  przykład, że warto coś robić dla rozwoju swojej miejscowości. 

|