Mieszkańcy Piotrkowic mają wyremontowaną i przebudowaną świetlicę wiejską

Dorota Leń | Sobota 25.10.2014 aktualizacja: 25.10.2014, 21:16
Sołectwo Piotrkowice od soboty 27 września 2014 roku ma uroczyście otwartą przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza wyremontowaną i przebudowaną świetlicę wiejską, która wpłynie pozytywnie na poprawę warunków rozwoju życia społecznego i kulturalnego mieszkańców wsi.

Władze Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem stawiają na rozwój terenów wiejskich nie tylko poprzez budowy i remonty dróg, chodników czy placów zabaw, ale także przez budowę, przebudowę oraz remonty świetlic wiejskich, które mają na celu uatrakcyjnienie wsi oraz integrację i aktywizację społeczności lokalnych.

3,5  mln zł na świetlice wiejskie, w tym ponad 1 mln zł dofinansowania z PROWu

W 2014 roku w Gminie Prusice zrealizowano w sumie pięć inwestycji dotyczących świetlic wiejskich. Sołectwo Raszowice – Zakrzewo zyskało nowy, wybudowany obiekt wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną oraz infrastrukturą towarzyszącą za kwotę ok. 1,3 mln zł, w tym 500 tys. zł to dofinansowanie na które Gmina Prusice pozyskała środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: Zrealizowano również remont świetlicy w Kopaszynie (wartość inwestycji ponad 60 tys. zł), remont i przebudowę  świetlicy w Krościnie Wielkiej (wartość inwestycji to ponad 500 tys. zł, z czego 150 tys. zł to dofinansowanie, które Gmina Prusice pozyskała w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z PROW)  oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaszycach Wielkich, który kosztował Gminę 699 tys. zł.  


Ostatnią zrealizowaną inwestycją była przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach, której wartość wyniosła ponad 735 tys. zł, gdzie ponad 440 tys. zł to dofinansowanie które Gmina Prusice pozyskała w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Świetlica w Piotrkowicach to kolejny obiekt realizujący hasło „Dobre pomysły w praktyce!”

W sobotę 27 września 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach, którego dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Kazimiera Rusin, Radny Miasta i Gminy Prusice Janusz Łesak, Sołtys Piotrkowic Katarzyna Chuchrak oraz radni, a także mieszkańcy sołectwa Piotrkowice.

– Bardzo się cieszymy, z tego, że nasza świetlica została przebudowana i wyremontowana – mówią jednogłośnie mieszkańcy dodając: – Będzie to dla nas świetne miejsce do rozwijania naszej aktywności, a także do integracji lokalności społecznej poprzez realizację wspólnych celów, wydarzeń, spotkań, imprez oraz zabaw dla dzieci i młodzieży.


Natomiast Burmistrz Igor Bandrowicz podkreślał: – Bardzo się cieszę, że jedno z marzeń mieszkańców Sołectwa Piotrkowice zostało zrealizowane i jest to wyremontowana i przebudowana świetlica wiejska. Mam nadzieję, że to miejsce będzie służyło do aktywizacji mieszkańców wsi, a także będą w nim odbywały się różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty dla dorosłych.

Inwestycja w Piotrkowicach została zrealizowana w ramach realizacji projektu „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice”. Wykonawcą zadania była Firma Usługi Remontowo-Malarskie Krzysztof Popławski z Wołowa.

Inwestycja była nadzorowana przez pracowników inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, a także inspektora nadzoru Jacka Jaskułę. W ramach inwestycji przeprowadzono roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty budowlane, remont dachu, wymianę okien i drzwi oraz podłóg i posadzek, malowanie, wykonano oświetlenie. Teren przed świetlicą został ogrodzony i zagospodarowany w zieleń oraz małą infrastrukturę m.in. ławki i kosze na śmieci. Wykonano także nawierzchnię oraz chodniki.

Koszt inwestycji to ponad 735 tys. zł, gdzie ponad 440 tys. zł to dofinansowanie, które Gmina Prusice pozyskała w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice”.


Całkowita wartość tak wspaniałej inwestycji to 735 490,34 zł, w tym dofinansowanie pozyskane przez Gminę Prusice w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 441 000,00 zł.

|