Mieszkańcy Ligoty Strupińskiej mają nową świetlicę

Dorota Leń | Niedziela 28.10.2012 aktualizacja: 28.10.2012, 09:12
Nowe sale i piękna świetlica wiejska, boiska do gry, parking dla samochodów i place zabaw dla dzieci i młodzieży to podsumowanie zakończonej i otwartej w sobotę 6 października inwestycji w Ligocie Strupińskiej, na którą Gmina Prusice otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu usług sportu i rekreacji w Ligocie Strupińskiej” to zadanie, które kosztowało Gminę Prusice ponad 730 tys. zł., z czego 60 % czyli 500 tys. zł pochodzi z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach „Wdrażania lokalnych strategii” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

Fot. Angelika Gorazdowska

Umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Igor Bandrowicz i Skarbnik Konrad Buczek podpisali w kwietniu 2011 roku, a w sierpniu wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma Energopiast z Wrocławia. Inwestycja po ponad roku została zakończona, a społeczność lokalna zyskała nowe wspaniałe miejsce.

Nadzorem tego zadania ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach zajmowali się wiceburmistrz Kazimiera Rusin i inspektor ds. planowania inwestycji i infrastruktury Michał Koziński.

Nowe miejsce do aktywizacji mieszkańców

Jak podkreśla sołtys Ligoty Strupińskiej, Agata Gorazdowska to nowa świetlica będzie doskonałym miejscem do aktywizacji i wspólnej integracji dla mieszkańców wsi. – Mieszkańcy wsi niejednokrotnie pokazali, że umieją zrobić coś z niczego. I zawsze tak było, gdy nie mieliśmy nowej świetlicy, ponieważ wcześniejsza była w bardzo fatalnym stanie – podkreśla sołtyska dodając: - Nowa świetlica wraz z boiskami, parkingiem i placem zabaw dla dzieci ułatwi na pewno życie wszystkim mieszkańców i pozwoli zapewne na bardzo owocną współpracę pomiędzy społecznością lokalną. Już teraz będziemy mogli robić dalej to co robiliśmy, a nawet więcej. Nowy obiekt pozwoli nam na doskonałą organizacje okolicznościowych imprez takich jak: Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki czy też Dzień Dziecka.

Fot. Angelika Gorazdowska

Nie tylko nowa świetlica, ale też przestrzeń przy niej

Świetlica w Ligocie Strupińskiej po przebudowie i remoncie ma odnowione dwie sale, pomieszczenie gospodarcze i toalety. Jak się okazuje jedna z sal będzie przeznaczona do integracji najmłodszych mieszkańców  wsi poprzez prowadzenia zabaw – będzie się w niej znajdował stół do tenisa stołowego. Natomiast druga sala będzie służyła na różnorodne zajęcia i warsztaty oraz spotkania i zebrania dla mieszkańców wsi.

W ramach inwestycji powstał również przy budynku parking dla samochodów. Natomiast teren wokół boiska to ciekawy widok dla oczu, gdyż będzie można tutaj zobaczyć rodziny z dziećmi, a to wszystko za sprawą placu zabaw z karuzelą, huśtawkami i domkiem dla najmłodszych, zaś dla dorosłych miejscem na ogniska i grillem murowanym.

Dla aktywnych mieszkańców wsi i gości są dwa boiska: do siatkówki i do piłki nożnej z trawiastą nawierzchnię i trybunami dla publiczności.

Uroczyste otwarcie

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Ligocie Strupińskiej to jeden z punktów programu w ramach Festynu, który odbywał się na terenie przy świetlicy. W programie nie zabrakło atrakcji sportowych, takich jak Turniej Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych, a także zajęcia sportowe dla dorosłych. Dla najmłodszych został poprowadzony blok zabaw przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, zaś wszyscy zgromadzeni mogli bawić się do białego rana przy muzyce zespołu Axel.

 

Fot. Angelika Gorazdowska

W uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej w Ligocie Strupińskiej  w sobotę 6 października podczas Festynu Rodzinnego wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Wiceburmistrz Kazimiera Rusin, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prusice, a jednocześnie radna z terenu Górowa i Ligota Strupińska Anna Dyjak oraz inni radni gminy, inspektor ds. planowania inwestycji i infrastruktury UMiG Prusice Michał Koziński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Renata Cybulska – Kaczałko, sołtys Ligoty Strupińskiej Agata Gorazdowska, a także inni zaproszeni goście. Poświęcenia nowego obiektu dokonał ks. Dziekan Tadeusz Kosior, a o akcenty artystyczny zadbała kapela ludowa „Strupinianie”. 


Inwestycja "Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu usług sportu i rekreacji w Ligocie Strupińskiej" została dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

|