Mieszkańcu wypełnij ankietę i pomóż stworzyć nowy LSR!!!

Dorota Leń | Niedziela 09.08.2015 aktualizacja: 10.08.2015, 07:57
Mieszkańców Gminy Prusice, członków Stowarzyszeń, grup Odnowy Wsi, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców i rolników z tereny Gminy Prusice zachęcamy do wypełnienia ankiety diagnozującej w sprawie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, którego Gmina Prusice jest Członkiem.

Lokalna Strategia Rozwoju to jeden z dokumentów strategicznych na podstawie którego, będzie można pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020 na działania także na terenie Gminy Prusice.

Wypełnioną ankietę można przesyłać skanem na adres lgdkwt@wp.pl, pocztą polską lub dostarczyć osobiście do biura LGD pod adresem ul. Ks. Bochenka 14, 55-100 Trzebnica, albo przekazać do Referatu Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach do dnia 30 sierpnia 2015 roku.

Ankiety pozwolą zdiagnozować potrzeby mieszkańców terenów wiejskich, a także wskażą oddolne inicjatywy, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne.

Ankietę można pobrać tutaj.

|