MIESZKAŃCU OZNAKUJ SWOJĄ POSESJĘ

Dorota Leń | Piątek 11.10.2013 aktualizacja: 11.10.2013, 10:27

Szanowni Państwo

W związku z wejściem  od 1 lipca 2013r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Urząd Miasta i Gminy Prusice zwraca się z prośbą o oznakowanie posesji zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prusice. Wiele budynków nie posiada numeracji, w związku z czym następują pomyłki w przypisaniu do danej posesji odebranego pojemnika. Aby uniknąć podobnych sytuacji zwracamy się z prośbą o podpisanie pojemników na odpady adresem lub nazwiskiem właściciela.

Jednocześnie informujemy, że reklamacje dotyczące niewykonanej usługi w zakresie  odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wyznaczonym w harmonogramie terminie, proszę zgłaszać następnego dnia po niewykonaniu ww. usługi.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

Igor Bandrowicz

|