„Śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”

Dorota Leń | Niedziela 11.11.2012 aktualizacja: 11.11.2012, 14:46
29 października 2012 roku zostały ogłoszone wyniki okręgowego etapu konkursu „Śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”, na który napłynęło 138 prac. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się Prusiczanie: Oliwia Adamczyk, Mikołaj Żelechowski, Weronika Adamczyk i Kaceper Radziwion.

LAUREACI – FINALIŚCI I WYRÓŻNIENI W ETAPIE OKRĘGOWYM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  „Śmieje się dziecko – śmieje się cały świat” – kl.  4-6

We wrześniu  2012r. uczniowie klas 4-6 Zespołu Szkół w Prusicach Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza, pod kierunkiem nauczyciela plastyki – p. Lucyny Zalewskiej, wzięli udział w okręgowym – powiatowym etapie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”.

29 października 2012r. zostały ogłoszone wyniki okręgowego etapu konkursu, na który napłynęło 138 prac. Do finału wybrano trzy prace, wśród których dwie są autorstwa uczniów Zespołu Szkół w Prusicach: Oliwii Adamczyk z kl. 5 A oraz Mikołaja Żelechowskiego z kl. 4B. Prace te zostaną przesłane do finał ogólnopolskiego, który odbędzie się 6 grudnia br., podczas uroczystego ogłoszenia w Senacie RP. Pan Poseł Marek Łapiński dodatkowo wyróżnił 4 prace, które zostaną nagrodzone przez niego.  Tu także znalazło się dwoje uczniów z Prusic – Weronika Adamczyk z kl. 5A oraz Kacper Radziwon z kl. 4B.

Gratulujemy laureatom i trzymamy kciuki za dalszy etap.

Konkurs ma na celu:

1) propagowanie praw dziecka,

2) zwiększenie zainteresowania  sprawami dzieci i  poprawą komunikacji  z nimi,

3) skierowanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z „rokiem  Korczakowskim”,

4) zaangażowanie jak największej liczby placówek oświatowych  w promowanie stosowania  „myśli wychowawczej” Janusza Korczaka  w wychowywaniu dzieci,

5) popularyzowanie poglądów i idei Janusza Korczaka.

Organizatorem konkursu jest Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, natomiast patronem Marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz. Partnerami są senatorowie i posłowie należący do Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, pracownicy  biur senatorskich i poselskich senatorów i posłów, Rzecznik Praw Dziecka,  szkoły, przedszkola i placówki opiekuńcze, w szczególności noszące imię Janusza Korczaka.

Konkurs prowadzony jest na terytorium całego kraju, w okręgach  wyborczych posłów i senatorów. Przedmiotem konkursu są prace  plastyczne w formacie A3 na temat wyobrażenia swojego miejsca w rodzinie, najbliższym otoczeniu, świecie.

Prace oceniane są w poszczególnych kategoriach wiekowych, według następujących kryteriów:

a) samodzielność pracy – do 2 pkt.,

b) szczerość i autentyczność pracy – do 3 pkt.,

c) umiejętność pokazania swojej roli  w życiu rodziny, placówki, świata  i propagowanie idei Janusza Korczaka– do 4 pkt,

d) forma i staranność pracy – pkt.1.

Na okręgowym etapie konkursu prace są oceniane przez jury powołane przez senatorów i posłów właściwych ze względu na biura, do których nadesłano prace. Jury wybiera prace, które przejdą do kolejnego etapu konkursu i w tym celu zostaną przesłane do Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci. Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci powoła jury, które oceni prace nadesłane z biur poselskich i senatorskich i wyłoni laureatów ogólnopolskiego konkursu.

Spotkanie finalistów konkursu w Senacie RP połączone z oficjalnym ogłoszeniem wyników etapu ogólnopolskiego – 6 grudnia 2012 r.

Wyróżnienia:

1. W etapie okręgowym konkursu zostaną przyznane wyróżnienia.

2. Nagrodą za  wyróżnienie w etapie okręgowym jest  skierowanie pracy do etapu ogólnopolskiego oraz  wyjazd laureatów i  ich opiekuna do Senatu RP. Koszty pokrywa senator lub poseł – organizator.

3. Wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

4. Wyróżnione prace zostaną wystawione podczas prezentacji w Senacie.

5. Liczbę prac wyróżnionych w etapie ogólnopolskim oraz kolejność laureatów określa Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.

 

Lucyna Zalewska

|