Marzenia mieszkańców w Piotrkowicach i Zakrzewie spełniły się

Dorota Leń | Wtorek 11.11.2014 aktualizacja: 11.11.2014, 22:04
Jednym z założeń Radnego Miasta i Gminy Prusice Janusza Łesaka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza było spełnienie największego marzenia mieszkańców terenów wiejskich, a dokładniej Sołectwa Piotrkowice o przebudowie świetlicy wiejskiej oraz Sołectwa Zakrzewo – Raszowice o budowie świetlicy. Jak można zauważyć ich marzenia stały się rzeczywistością, gdyż we wrześniu 2014 roku zostały zakończone i zrealizowane, a tym samym Gmina Prusice ma kolejne obiekty które realizują hasło „Dobre pomysły w praktyce”.

Mieszkańcy Sołectw Piotrkowice oraz Zakrzewo-Raszowice wspólnie z sołtysami oraz Radnym Januszem Łesakiem zabiegali mocno o remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach oraz budowę świetlicy wiejskiej w Zakrzewie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Ich prośby zostały wysłuchane, gdyż Gmina Prusice w styczniu 2013 roku złożyła dwa wnioski o dofinansowanie obu inwestycji. Jak się okazało udało się pozyskać ponad 940 tys. zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji w Zakrzewie to 1 281 660,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie to 500 000,00 zł. Natomiast remont i przebudowa świetlicy w Piotrkowicach kosztowała Gminę Prusice  735 490,34 zł, w tym dofinansowanie 441 000,00 zł.

– Oba obiekty, zarówno świetlica wybudowana w Zakrzewie, jak i przebudowana w Piotrkowicach to miejsca, które nie tylko uatrakcyjnią wsie, ale to również doskonałe miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej – zaznacza Radny Miasta i Gminy Prusice Janusz Łesak dodając: – Nowa świetlica w Zakrzewie została wyposażona w pompę ciepła, a budynek został doskonale ocieplony. Świetlica posiada przestronny taras, a cały obiekt w pełni został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Teren przy świetlicy posiada oświetlenie zewnętrzne - stylowe latarnie, a także powstał parking z 17 miejscami parkingowymi, plac zabaw oraz ścieżka zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o świetlicę w Piotrkowicach to obiekt przebudowano i wyremontowano dach, wymieniono okna i drzwi  oraz podłogi i posadzki, pomalowano oraz wykonano oświetlenie. Teren przed świetlicą został ogrodzony i zagospodarowany w zieleń oraz małą infrastrukturę m.in. ławki i kosze na śmieci. Wykonano także nawierzchnię oraz chodniki.

Kolejną ważna inwestycją dla Mieszkańców wsi Zakrzewo – Raszowice o którą walczył w imieniu mieszkańców wsi ich przedstawiciel Radny Janusz Łesak była zrealizowana w 2014 roku inwestycja drogowa dotycząca przebudowy drogi Raszowice – Aleksandrowice, która została sfinansowana z Budżetu Miasta i Gminy Prusice w kwocie ponad 329 tys. zł. Inwestycja miała na celu podniesienie komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że władze Gminy Prusice wielokrotnie występowały z prośbą do Gminy Wińsko o wspólną realizację inwestycji po stronie obu gmin. Mając w tamtejszym samorządzie byłego burmistrza naszej gminy, mimo wszystko za każdym razem natrafialiśmy na „mur” nie do pokonania”.

Natomiast w Piotrkowicach Mieszkańcy zyskali nową nawierzchnię drogi.

Tereny wiejskie to nie tylko świetlice czy place zabaw, zależy mi również aby jakość życia mieszkańców na wsi stale była poprawiana poprzez remonty dróg i chodników w Piotrkowicach, a także budowę oczyszczalni ścieków dla mieszkańców blokowiska w Zakrzewie – zaznacza Janusz Łesak

 

Dorota Leń

|