Marzanna Jurzysta - Ziętek
Główny specjalista ds. funduszy strukturalnych
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 89
Adres e-mail: