LGD prowadzi nabór na „małe projekty”

Dorota Leń | Piątek 02.03.2012 aktualizacja: 03.03.2012, 17:14
Od 13 lutego do 12 marca br. trwa nabór wniosków w ramach tzw. „Małych Projektów” w Lokalnej Grupie Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Przeznaczona kwota na ten nabór to 550 tys. zł. Kwota dofinansowania jednego projektu może wynosić minimalnie 4,5 tys. zł, a maksymalnie 25 tys. zł.

O pomoc w ramach działania „Małe Projekty” mogą się ubiegać: osoby fizyczne, które zamieszkują lub prowadzi działalność na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (Gminy: Trzebnica, Oborniki Śląskie, Prusice, Zawonia i Wisznia Mała), osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze w szczególności stowarzyszenia i fundacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki dla, których jest on założycielem, kościoły i związki wyznaniowe.

 

O tym na co można składać projekty, a także inne szczegółowe informacje można znaleźć na www.krainawzgorz.pl.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w poniedziałek 12 marca o godz. 14

|