LEPSZE ŻYCIE W CZYSTEJ GMINIE PRUSICE

Dorota Leń | Piątek 06.12.2013 aktualizacja: 06.12.2013, 08:27
Zakończono realizacje kampanii informacyjnej dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w ramach projektu pn. „Lepsze życie w czystej Gminie Prusice”.

Zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na podstawie umowy dotacji Nr 294/D/EE/WR  z   dnia 04.11.2013 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 9759,50 zł, natomiast kwota dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu to 8783,55 zł, co stanowiło 90 % kosztów kwalifikowalnych całego zadania.

W ramach projektu wyprodukowano 5000 szt.- harmonogramów wywozu odpadów, 10 000 szt. ulotek informacyjnych, 250 szt. plakatów. Materiały informacyjne zostały rozdystrybuowane wśród mieszkańców Gminy Prusice oraz dostępne były w budynkach użyteczności publicznej. Dodatkowo opublikowane zostały również artykuły, dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, przedstawiające najważniejsze zasady nowego systemu. Mieszkańcy gminy, mogli się dowiedzieć m.in.: jak segregować odpady, poznać zalety segregacji oraz zapoznać się z obowiązkami zarówno Gminy, jak i właścicieli i zarządców nieruchomości.

Niezwykle ważne jest, że dzięki dostępnym materiałom, mieszkańcy Gminy Prusice, mieli możliwość poznania i utrwalenia najważniejszych informacji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko podczas codziennych czynności.

Dziękujemy Sołtysom, Radnym oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do jak najszerszego rozdysponowania materiałów.

|