Kwiatowa wyremontowana

Paweł Grzyb | Piątek 17.02.2012 aktualizacja: 17.02.2012, 14:10
ul. Kwiatowa w Strupinie
ul. Kwiatowa w Strupinie / UMiG Prusice
Strupina to miejscowość, w której wiele dróg wymaga remontu. Poprawę tego stanu Gmina Prusice zaczęła od ul. Kwiatowej.

Pod koniec grudnia 2011 roku miał miejsce odbiór inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej w Strupinie oraz remont drogi gminnej". Odbioru dokonali Paweł Kaźmierczak – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, Jerzy Ozimina inspektor nadzoru inwestorskiego, Zdzisław Tarnowski kierownik budowy oraz Jarosław Brodala kierownik ZGKiM w Prusicach

W ramach inwestycji droga została zrobiona z kostki betonowej na szerokości minimum 5 metrów i długości 410 m. . Także została wykonana kanalizacja deszczowa ogrodzona krawężnikami oraz zaznaczono miejsca parkingowe.

Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach.

Remont tej drogi wyniósł 430 tys. zł., a pieniądze pochodziły z budżetu Miasta i Gminy Prusice.

|