Kurzbach Tropy już w niedzielę

Dorota Leń | Wtorek 07.05.2013 aktualizacja: 07.05.2013, 22:28
W niedzielę 12 maja 2013 roku odbędzie się drugi rajd na orientację szlakiem prusickich rozbójników. Chętni do wzięcia w rajdzie mają do wyboru trzy trasy: Rzesimieszek – trasa piesza piesza zaplanowana dla ok. 10 km, „Zakapior” – trasa piesza o przewidywanej długości poniżej 20 km oraz „Prawdziwy Zbój ” – trasa rowerowa o przewidywanej długości ok. 40 km. Rajd rozpoczyna się o godz. 10.45 w Górowej. Atrakcją tegorocznej imprezy będzie o godz. 18.00 występ zespołu Etnovo.

Zapisy na: http://www.sbft.pl/kurzbach/zapisy

 

REGULAMIN RAJDU:

1. CELE RAJDU

Popularyzacja sportu jak zdrowy tryb życia poprzez chodzenie, spacerowanie, bieganie jeżdżenie rowerem.
Smakowanie wyczynu bez sprawdzania granic ludzkiej wytrzymałości.
Przygodowa rekreacja w lesie, terenie z (przyjaciółmi) mapą i kompasem.
Poznanie zabytków Gminy Prusice

 

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Bike Family Team Prusice .
UMiG w Prusicach

 

3. TERMIN I MIEJSCE

Start w niedzielę 12 maja 2013, godz. 11:00.
Baza rajdu, ze startem i metą, znajduje się w
Górowie (świetlica wiejska)

Program imprezy:
09:00 Otwarcie bazy rajdu, przyjmowanie uczestników
10:45 Odprawa uczestników i rozdanie map
11:00 Start wspólny na wszystkich dystansach
18:00 Zamknięcie mety i bazy rajdu, ogłoszenie wyników i niespodzianka za Wasz trud koncert zespołu powiatowego Etnovo.

 

4. FORMA RAJDU, TRASY, MAPA, TEREN

Rajd ma charakter rekreacyjnej wycieczki – pieszej, z kijkami Nord-Wallking lub rowerowej.
Udział w imprezie polega na odwiedzeniu co najmniej jednego z punktów kontrolnych wskazanych na mapie. Wszyscy uczestnicy wyruszają na trasę o tej samej godzinie i poruszają się w terenie samotnie lub w grupach.

Zaproponowane zostaną trasy rajdu:

„Rzezimieszek” – trasa piesza zaplanowana dla ok. 10 km
„Zakapior” – trasa piesza o przewidywanej długości poniżej 20 km,
„Prawdziwy Zbój ” – trasa rowerowa o przewidywanej długości ok. 40 km.

Dokładne długości tras zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu rajdu.

Każdy uczestnik otrzyma komplet map, na których będą wykreślone wszystkie 3 trasy.
Decyzję o wyborze trasy można zatem podjąć tuż przed startem, a nawet już w terenie.

Planuje się ogłoszenie wyników rajdu, czyli informacji, komu się co udało i w jakim czasie.
Na mecie będzie czekała niespodzianka na uczestników, a dla najlepszych (w miarę hojności sponsorów) upominki UWAGA !! Dla pierwszych 110 osób, które się zgłoszą w biurze zapisów pakiet startowy (niespodzianka).


Uczestnicy po powrocie na metę otrzymają posiłek regeneracyjny. Pamiętacie smak tej cudownej grochóweczki rok temu ?  To dopiero początek….

 

Punkty kontrolne będą oznakowane w terenie lampionami papierowymi w foliach, przymocowanymi do drzew, bądź innych materiałów gdzie będzie znajdował się punkt. Ich odnalezienie będzie potwierdzane przez uczestników na karcie startowej, za pomocą perforatorów. Trasy będą przebiegać w terenach płaskich i pagórkowaych, ścieżkami, drogami gruntowymi i utwardzonymi, w znacznej części wśród lasów.

Zalecane wyposażenie: ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, napoje, termosy, batoniki musli, kompas, telefon komórkowy, a na rowerze kask rowerowy i oświetlenie.

5. ZGŁOSZENIA, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, nazwę klubu lub zespołu, datę urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę,
wstępny wybór trasy: Rzezimieszek (piesza) Zakapior (piesza dłuższa) , Prawdziwy Zbój (rowerowa)

Zgłoszeń prosimy dokonywać przez:
e-mail, na adres tomus1sal@gmail.com
albo przez sms, na numer +48 782643775.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w piątek 10 maja 2013 r Istniej oczywiście możliwość zapisów w dniu rajdu ale nie gwarantujemy pakietu startowego,

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłączenie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, koniecznie pod stałą opieką dorosłego uczestnika rajdu.

6. WPISOWE

Uczestnicy proszeni są o wpłacenie wpisowego w bazie rajdu w dniu zawodów.
Kwota wpisowego wynosi:
- 5 zł od osób dorosłych,
- 0 zł od osób niepełnoletnich 

Tu od razu prośba o to by gdyby ktoś miał niepotrzebne nakrętki z butelek prosimy o dostarczenie w trakcie zapisów. Nakrętki zostaną przekazane potrzebującemu Filipowi na jego rehabilitację. Z góry bardzo dziękujemy …

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie zapewnia map uczestnikom zgłoszonym po terminie.
Uczestnicy rajdu będą ubezpieczeni w czasie trwania rajdu (od 10 – do 18 )
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Uczestników niepełnoletnich prosimy o dostarczenie pisemnej zgody na udział w rajdzie, uzyskanej od rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczestników rajdu obowiązują wszelkie stosowne przepisy prawa, wysoka kultura obcowania z przyrodą, szacunek dla innych ludzi i ich własności.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

|