Konkursy dla stowarzyszeń

UMiG Prusice | Czwartek 12.07.2012 aktualizacja: 16.10.2017, 13:41

2017:

- ZARZADZENIE  Nr  128.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w zakresie: Sport – II edycja.

- ZARZADZENIE  Nr 110.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 sierpnia 2017 rok w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w zakresie sportu - II edycja 2017 r.

- ZARZADZENIE Nr 156.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2017 r. w zakresie sportu.

- Zarządzenie Nr 154.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2017. 

Zarządzenie Nr 153.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na realizację zadań publicznych na rok 2017.

- ZARZADZENIE  Nr 141.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w zakresie sportu w roku 2017.

2016:

- ZARZADZENIE  Nr  127.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w zakresie: Sport – II edycja.

- ZARZADZENIE  Nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w zakresie sportu w roku 2016 – II edycja.

- ZARZADZENIE  Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2016.

- Wyniki konkursu w zakresie sportu

- Wyniki konkursu w zakresie działalność wspomagająca organizacje pozarządowe

- Wyniki konkursu w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

-ZARZADZENIE  Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2016 r.

-ZARZADZENIE  Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w zakresie sportu w roku 2016.

-ZARZADZENIE  Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2016 - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

-ZARZADZENIE  Nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2016 - działalność wspomagająca organizacje pozarządowe

-Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej dokonującej oceny ofert złożonych do realizacji zadań publicznych na rok 2016.

2015:

-WYNIKI KONKURSU - SPORT 

- ZARZADZENIE  Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2015.

 

- Wyniki konkursu w zakresie kultury

- Wyniki konkursu w zakresie CWOP i PIT

- Wyniki konkursu w zakresie edukacji

- Wyniki konkurs w zakresie ekologii

 

- Wyniki konkursu w zakresie sportu

ZARZADZENIE Nr 28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2015 r. 

- ZARZADZENIE Nr 23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2015 r. 

- ZARZADZENIE Nr 9 /2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2015.

- ZARZADZENIE Nr 209.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany terminu składania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2015. 

ZARZADZENIE Nr 204.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2015 – prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Punktu Informacji Turystycznej

ZARZADZENIE Nr 194 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusicez dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w zakresie sportu w roku 2015. 

ZARZADZENIE Nr 195 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2015. 

2014:

 

- ZARZADZENIE Nr 163.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2014 r. w zakresie sportu II edycja.

 

- ZARZADZENIE Nr 141 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice


ZARZADZENIE Nr 135/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2014 r. – ochrona i promocja zdrowia

 

ZARZADZENIE  Nr 118/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2014. 

ZARZADZENIE  Nr  91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2014 r. na powierzenie usługi: prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Prusicach.

-ZARZADZENIE  Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2014. 

-ZARZADZENIE  Nr  26 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2014 r. z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty, edukacji i wychowania.

- WYNIKI  KONKURSU w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji - zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2014r.

- WYNIKI  KONKURSU w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2014 r.

- WYNIKI  KONKURSU w zakresie ekologii, ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2014r.

- Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2014 w zakresie: 

1)      działalność wspomagająca organizacje pozarządowe

2)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

- Wyniki otwartego konkursu - Sport 2014

- Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w 2014 roku

Otwarty konkurs - sport 2014

2013:

- ZARZADZENIE  Nr 169 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i - Gminy Prusice w roku 2013.

-Otwarty konkurs- Kultura fizyczna 2013

- Wyniki konkursu- Kultura fizyczna 2013

Wyniki - wspomaganie społeczności

Wyniki ekologia 

- Wyniki - edukacja 

- Wyniki - Działania na rzecz seniorów

Wyniki kultura

Zarządzenie Burmistrza odnośnie ogłoszenia wyników konkursu na zadania publiczne

Wyniki Sport

- Zarządzenie Burmistrza odnośnie ogłoszenia wyników konkursu na sport

- Powołanie Komisji

- Nabór do komisji konkursowej

Zmiana terminu naboru ofert w konkursie - 2013

- Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013

- Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2013

2012:

 

Otwarty konkurs na wspieranie społeczeństw lokalnych - 2012

Nabór do komisji konkursowej - konkurs na wspomaganie społecznosci lokalnych 2012

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2012.

WYNIKI  KONKURSU
w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ze środków publicznych Gminy Prusice na 2012 r.

|