Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

UMiG Prusice | Czwartek 13.09.2012 aktualizacja: 13.09.2012, 12:26
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje I edycję konkursu plastycznego „Rysuję PROW 2007-2013”.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w gminach gdzie realizowane są projekty w ramach działań PROW. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej promującej inwestycje zrealizowane w ramach działań PROW 2007 – 2013.

W Gminie Prusice inwestycjami zrealizowanymi w ramach działań PROW są: rewitalizacja Parku Bażanta w Jagoszycach, rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górowo , plac zabaw w miejscowości Chodlewko,  przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Strupińskiej, przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy do dnia 28 września 2012 na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, lub na adres e-mail: prow@dolnyslask.pl. Prace plastyczne należy dosłać do dnia 31 października 2012.  

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

|