Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Dorota Leń | Czwartek 09.08.2012 aktualizacja: 09.08.2012, 21:11
Okres sierpniowo - wrześniowy to czas świętowania zbioru plonów. W tym roku święto zbóż w naszej Gminie odbędzie się w sobotę 1 września w Krościnie Wielkiej. Podczas imprezy odbędzie się tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, do którego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie Sołectwa.

 

DOŻYNKI GMINNE PRUSICE 2012

KROŚCINA WIELKA – 1 WRZEŚNIA 2012 (SOBOTA)


REGULAMIN KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY PRUSICE

 

ORGANIZATORZY:

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach.

MIEJSCE KONKURSU:

Krościna Wielka

TERMIN KONKURSU:

01 września 2012r. - SOBOTA

CEL KONKURSU:

  • Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów
  • Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Prusice
  • Promocja walorów wsi polskiej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- w konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu Gminy Prusice,

- delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursowe na koszt własny

- Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców bezpośrednio po zakończeniu obrzędu dożynkowego na placu dożynkowym

KOMISJA KONKURSOWA:

- Wieńce dożynkowe ocenia Komisja Konkursowa.

Z prac Komisji  zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

KRYTERIA OCENY:

Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego oceniając:

  1. Tradycyjny sposób wykonania wieńca (0-5pkt)
  2. Wartości artystyczne związane z kulturą robienia wieńców dożynkowych – zachowanie elementów tradycyjnych (dobór materiału) (0-5pkt)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są następujące nagrody :

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce – 300 zł

Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość dokonania potrąceń podatku od nagród – zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Dyplomy zostaną wręczone w dniu 01 września 2012r. po rozstrzygnięciu konkursu.  Natomiast nagrody będą do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice po Dożynkach.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

  1. W Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy wezmą udział Sołectwa, które zgłaszają swój udział w terminie do 24.08.2012r.
  2. Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę kierować do: Sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, ul. Jana Pawła II 7, osobiście lub pod nr telefonu: 71 312 63 10.

Załączniki:

REGULAMIN KONKURSU

|