Konkurs na kolejne zadania publiczne ogłoszony

Dorota Leń | Niedziela 23.02.2014 aktualizacja: 23.02.2014, 11:30
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice w piątek 21 lutego 2014 roku ogłosił otwarty konkurs ofert: na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Termin składania ofert do 17.03.2014 roku do godz. 15.30.

- Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2014 w zakresie: 

1)      działalność wspomagająca organizacje pozarządowe

2)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

|