KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA AMATORÓW

Dorota Leń | Sobota 09.03.2013 aktualizacja: 09.03.2013, 17:40
„Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” to czwarta edycja konkursu fotograficznego dla fotografów - amatorów organizowany przez Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego.

– Zachęcamy wszystkich do nadsyłania do nas zdjęć dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Dolnym Śląsku obrazujących zmiany w regionie dzięki inwestycjom dofinansowywanym z EFRROW, mogą to być przykładowo fotografie: elementów architektury i krajobrazu, które powstały przy udziale środków unijnych, pokazujące zmiany lub nowe możliwości jednostek i całego społeczeństwa, prezentujące zmianę funkcji miejsc, podmiotów w wyniku dotowanych inwestycji - podkreślają organizatorzy.

Pula nagród w konkursie wynosi 7 tys. zł. 

WAŻNE DATY:

• do 1 lipca 2013 r.-  należy zgłosić się do konkursu 
• do 30 września 2013 r. należy nadesłać swoje fotografie
• grudzień 2013 r. – rozstrzygnięcie konkursu

WAŻNE DOKUMENTY:

Zał. 1Zał. 2Zał. 3

1. Zarządzenie i regulamin

2. Lista rankingowa - targowiska

3. Lista rankingowa - odnowa

4. Lista rankingowa - podstawowe usługi (eo)

5. Lista rankingowa - podstawowe usługi (e)

Więcej informacji: www.prow.dolnyslask.pl

|