Komisja konkursowa wizytowała Gminę Prusice

Dorota Leń | Niedziela 30.09.2012 aktualizacja: 30.09.2012, 15:28
Sołectwo Strupina, Stowarzyszenie „Prusiczanin” oraz Stowarzyszenie „Pozytywnie Nakręceni ze Wszemirowa” wzięli udział w konkursie „Piękne i aktywne wsie w Kocich Górach” organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Czteroosobowa komisja miała ciężki „orzech do zgryzienia”, a jej ostateczny werdykt poznamy w sobotę 13 października 2012 roku w Pęgowie podczas wojewódzkiego rozstrzygnięcia konkursu na Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską.

„Piękne i aktywne wsie w Kocich Górach” to konkurs, który został ogłoszony w dwóch kategoriach: najaktywniejsze Sołectwo/Stowarzyszenie oraz najciekawszy projekt realizowany na terenach wiejskich i w miejscowościach do 10 000 mieszkańców. Z naszej gminy zostały zgłoszone jedno Sołectwo i dwa Stowarzyszenia. W kategorii pierwszej najaktywniejsze Sołectwo zostało zgłoszone Sołectwo Strupina z remontem chodnika przy świetlicy wiejskiej. W tej samej kategorii tylko jako najaktywniejsze Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie Stowarzyszenie „Pozytywnie Nakręceni ze Wszemirowa”. Natomiast w drugiej kategorii naszą Gminę reprezentowało Stowarzyszenie „Prusiczanin” z projektem Dnia Dziecka i Fan Strefy w Prusicach.

Komisja konkursowa w składzie: Ewelina Pawłowska – Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Wioletta Olejniczak – Dolnośląski Oddział Doradztwa Rolniczego Oddział Trzebnica, Anna Podolska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Mirosław Kłopotowski – Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy naszą Gminę odwiedziła we wtorek 18 września.


Jury swoją wizytację rozpoczęło od Sołectwa Strupina. Tutaj w świetlicy wiejskiej zaprezentowano zebranym prezentację multimedialną. Małgorzata Słota – mieszkanka wsi Strupina, a zarazem członek Rady Sołeckiej - opowiadała o działalności sołectwa Strupina, o historii wsi, a także o realizacji przedsięwzięcia, jakim była budowa chodnika przy świetlicy. Nowe wejście własnymi rękoma wybudowali sami mieszkańcy. Mówią oni o tym przedsięwzięciu tak: „Zakasali rękawy, pierś wyprężyli i dumnie poszli na czyn społeczny”. Komisja miała również zobaczyć dyplomy, nagrody i podziękowania jakie mieszkańcy Sołectwa Strupina i zespół ludowy „Strupinianie” otrzymali.

Kolejnym punktem wizytacji był projekt Stowarzyszenia Prusiczanin „Dzień Dziecka i Fan Strefa w Prusicach – Kulturalnie i Sportowo w Prusicach”. O tych obu przedsięwzięciach komisji opowiedziała Prezes Stowarzyszenia Prusiczanin Monika Stankiewicz.

 

Natomiast na deser zarówno w Gminie Prusice, jak i całkowite wizytacji zostało Stowarzyszenie „Pozytywnie Nakręceni ze Wszemirowa”. Prezes Stowarzyszenia Dorota Olszańska wraz z jedną członkinią zaprezentowała prezentacje o całej działalności Stowarzyszenia pod tytułem „Wszemirów pozytywnie nakręca!!!”. W trakcie opowiadania komisja dowiedziała się wiele interesujących informacji, takich jak: że Stowarzyszenie bardzo licznie i często współpracuje ze Sołectwem Wszemirów, Urzędem Miasta i Gminy w Prusicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prusicach, kościołami i innymi Stowarzyszeniami. Komisja na sam koniec podsumowała po dokonanym w trakcie wywiadzie, że jak można zauważyć Stowarzyszenie dość młode, a bardzo aktywnie działa i oczywiście pozytywnie nakręca.

 

O tym kto był najlepszy i czy wśród najaktywniejszych znalazły się nasze Stowarzyszenia i Sołectwa przekonamy się w sobotę 13 października 2012 roku w Pęgowie w trakcie wręczania nagród w wojewódzkim konkursie na Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską. 

|