KOLEJNE DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU W GMINIE PRUSICE

aleksandra bak | Poniedziałek 30.03.2015 aktualizacja: 13.10.2015, 14:21
W dniu dzisiejszym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił wyniki V naboru wniosków. Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Prusice znalazła się na liście podstawowej dofinansowanych podmiotów.

Na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców, Gmina Prusice złożyła wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu zakładający demontaż i usuwanie ok. 35,5 tony wyrobów budowlanych zawierających azbest. Wnioskowana i przyznana kwota dofinansowania wynosi 20 839,45 zł, natomiast koszt całkowity zadania- 24 517,00 zł tj. 85% dofinansowania i 15% wkładu własnego. Wkład własny pokrywają partnerzy tj. mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie. W/w kwoty mogą ulec zmianie po wyborze wykonawcy. Partnerzy projektu będą informowani na bieżąco o postepie w rozpoczęciu realizacji projektu.

Więcej informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

 

|