Kolejne bezpłatne szkolenia zawodowe dla rolników

Dorota Leń | Sobota 21.04.2012 aktualizacja: 21.04.2012, 14:05
Firma Consultor Sp. z o.o. prowadzi rekrutację kolejnego bezpłatnego szkolenia zawodowego dla osób odchodzących z rolnictwa. Tematyka szkoleń to: organizator obsługi turystycznej - agroturystyka z podstawami przedsiębiorczości. Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy do zgłaszania się na szkolenia.

Projekt „Nowy zawód – lepsze perspektywy” na terenie województwa dolnośląskiego jest realizowany od 3 listopada 2011 roku. Najbliższe zaplanowane szkolenia obejmują również powiat trzebnicki, a tym samym Gminę Prusice. Szkolenia są przeznaczone dla osób odchodzących z rolnictwa, a ich celem jest pomoc w dostosowaniu kwalifikacji tych osób, aby mogły znaleźć zatrudnienie na regionalnym rynku pracy w obszarach niezwiązanych z rolnictwem lub podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą.


Projekt jest realizowany na mocy umowy z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, z dnia 5 września 2011 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach realizowanego projektu, prowadzona jest jeszcze rekrutację na jedno szkolenie: Organizator obsługi turystycznej – agroturystyka z podstawami przedsiębiorczości - szczególnie rekomendowany dla osób, które są zainteresowane turystyką, hotelarstwem i gastronomią, i chciałyby przekształcić swoje gospodarstwo w nowoczesne gospodarstwo agroturystyczne; podczas kursu, prowadzonego w działającym gospodarstwie agroturystycznym nie tylko zdobędą wiedzę z zakresu organizacji obsługi turystycznej, marketingu i sprzedaży usług, obsługi klienta oraz poznają atrakcje turystyczne i kulturalne swojego regionu - kurs powiększony jest o 40 godzin zajęć z podstaw przedsiębiorczości, w których uczestnictwo od strony praktycznej przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kontakt z właścicielem działającej agroturystyki pozwoli z kolei na skonfrontowanie wiedzy i oczekiwań z rzeczywistością rynkową i na pewno będzie inspiracją przy planowaniu własnej działalności w tym zakresie.

Szkolenie w powiecie trzebnickim rozpoczyna się 7 maja br. 

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Biurem Projektu we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 28, pok. 511 lub kontakt telefoniczny: 71/343 97 09,  500 026 596.

Zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do korzystania z bezpłatnych szkoleń. Informujemy także, że osoby z Gminy Prusice, które uczestniczyły w tych szkoleniach są bardzo zadowolone. 


 

|