Kolejna droga po remoncie

Dorota Leń | Poniedziałek 07.05.2012 aktualizacja: 07.05.2012, 21:59
Remont drogi gminnej we Wszemirowie został zakończony przed ustalonym terminem z Wykonawcą. Dzięki niemu znacznie poprawi się komfort podróżowania po drodze między krajową „piątką”, a miejscowością Wszemirów. Całkowity koszt inwestycji to prawie 1 mln złotych, z czego 30% to otrzymane przez Gminę dofinansowanie.

- Sukcesywnie dążymy do remontowania i poprawiania stanu dróg w Gminie Prusice. Jedną z takich była właśnie droga we Wszemirowie – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: –Temat realizacji tej inwestycji pojawił się w czerwcu ubiegłego roku. Została wtedy podpisana umowa z projektantem. Po opracowaniu dokumentacji Gmina Prusice na początku października 2011 roku złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność-Rozwój”. Jak się później okazało udało nam się otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% całości kosztów kwalifikowanych zadania.

Inwestycja zakończona przed terminem

W listopadzie 2011 roku Gmina ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej we Wszemirowie”. Wykonawcą zadania została firma Gembiak & Mikstacki z Krotoszyna, z którą umowę na wykonanie robót podpisano pod koniec grudnia. Natomiast przekazanie placu budowy miało miejsce na początku stycznia 2012 roku. Wykonawca zgodnie z umową miał zakończyć realizację prac do 15 czerwca 2012 roku. Jednak dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym Wykonawca rozpoczął od razu prace, które zostały ukończone przed terminem określonym w harmonogramie robót. I tym samym w dniu 18 kwietnia dokonano komisyjnego odbioru robót m.in. przez Burmistrza Igora Bandrowicza, Wykonawcę, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Prusicach Zbigniewa Ziomka, sołtys Wszemirowa Dorotę Olszańską oraz pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach Pawła Kaźmierczaka.

Komfort podróżowania po nowej drodze

W ramach inwestycji Wykonawca przeprowadził prace na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 5 do końca Wszemirowa. Dzięki temu powstała nowa nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 1,7 km i szerokości 5 m. Oprócz tego zostały wykonane zjazdy do poszczególnych posesji znajdujących się przy drodze, zjazdy rolne, zatoki autobusowe wraz z chodnikiem. Przebudowano i wyremontowano przepusty pod zjazdami publicznymi. Wykonano pobocza tłuczniowe przy drodze w terenie zabudowany. Zostało uzupełnione oznakowanie pionowe i poziome dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonano nowe studzienki kanalizacji deszczowej oraz oczyszczono przykanaliki studzienek deszczowych, a także przełożono istniejące krawężniki drogowe wzdłuż jednej strony drogi.

Całkowity koszt inwestycji„Przebudowa drogi gminnej we Wszemirowie”  - projekt, wykonanie prac i nadzór nad inwestycją - to 959 tys. zł. Z czego 30 % kwoty pochodziło z otrzymanego dofinansowania, 10 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Trzebnicy (partnera realizacji tej inwestycji). Natomiast pozostała kwota została sfinansowana z Budżetu Gminy Prusice. 

|