Kiedy rozwiązać umowę za śmieci?

Dorota Leń | Poniedziałek 18.03.2013 aktualizacja: 18.03.2013, 12:36
Aby nie płacić podwójnych opłat za wywóz odpadów komunalnych, należy pamiętać o kwestiach związanych z rozwiązaniem umowy z przedsiębiorcą. Ustawa o porządku i czystości w gminach nie reguluje kwestii rozwiązania umowy z dotychczasowym odbiorcą śmieci ani sposobu wypowiedzenia umowy, uznając ją za problem cywilnoprawny, zgodnie z kodeksem cywilnym.

Każdy właściciel, czy zarządca nieruchomości musi pamiętać jednak o konieczności rozwiązania dotychczasowej umowy do końca czerwca 2013 r., aby nie płacić podwójnych opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której przez brak zachowania odpowiedniego terminu jej wypowiedzenia, powstanie obowiązek płacenia za wywóz śmieci zarówno gminie, jak i przedsiębiorcy, z którym ma się podpisaną umowę. W domach jednorodzinnych uczyni to właściciel, a w budynkach wielorodzinnych w zależności od ich statusu – spółdzielnia lub wspólnota.

 

  • Jeżeli umowa jest zawarta na czas nieokreślony i jest w niej określony termin wypowiedzenia umowy, wystarczy zachować termin w niej przewidziany, po którym umowa wygaśnie. Trzeba jednak pamiętać o zapisach w umowie, które mogą dodatkowo określać sposób wypowiadania umowy, np. na koniec miesiąca, kwartału, roku.
  • Jeśli natomiast umowa została podpisana na czas nieokreślony, ale bez określonego terminu wypowiedzenia, to wygaśnie ona niezwłocznie po jej wypowiedzeniu, zgodnie z art. 365.1 kodeksu cywilnego. Można również wskazać konkretną datę, po której umowa przestanie obowiązywać.

 

Przykładowe okresy wypowiadania umów na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwami działającymi na terenie gminy Prusice:

L.p.

Nazwa  i adres firmy

Termin wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych

1.

USŁUGI KOMUNALNE

WODNIK SP. Z O. O.

ul. Piwniczna 12

55-100 Trzebnica

  • 3 miesięczny termin wypowiedzenia

2.

WPO Alba S.A.

ul. A. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

  • 3 miesięczny termin wypowiedzenia

3.

ZGKiM w Prusicach

ul. Kolejowa 3

55-110 Prusice

  • W przypadku umów zawartych przed rokiem 2011, obowiązuje 3 miesięczny termin wypowiedzenia.
  • W przypadku umów zawartych w roku 2011 i 2012, obowiązuje 1 miesięczny termin wypowiedzenia.

 

 

Więcej informacji:

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

Rynek 1

50-110 Prusice

Tel. (071) 312 62 24 wew. 38

 

 

Sporządziła

 Róża Popielarz

|