Jubileusz pracy urzędników

Dorota Leń | Poniedziałek 03.02.2014 aktualizacja: 03.02.2014, 15:40

„Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem.

Stanowi okazję do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz

wyznaczania nowych celów i zadań.

Skłania również do refleksji, wspomnień, przemyśleń …”

Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 3 lutego 2014 roku wręczył Jubileuszowe Dyplomy z okazji jubileuszu pracy zawodowej pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Prusice.

Dyplomy otrzymali :

Pani Krystyna Lis – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej  (za 35 lat pracy zawodowej)

Pan Mirosław Janicki  – inspektor ds. gospodarki przestrzennej  (za 20 lat pracy zawodowej) 

Naszej koleżance i koledze – życzymy sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i tego, by świętowany Jubileusz stał się powodem do zadowolenia, jak również bodźcem do dalszego działania.

 

|