Jakub Wcisło stypendystą Publicznego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Prusicach

Dorota Leń | Środa 10.04.2013 aktualizacja: 10.04.2013, 19:55
W piątek 5 kwietna 2013r. podczas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim wicemarszałek Radosław Mołoń wręczył list gratulacyjny uczniowi Publicznego Gimnazjum w Prusicach Jakubowi Wcisło. Otrzymane stypendium w wysokości 300 zł. miesięcznie jest nagrodą za wybitne osiągnięcia w pracy nad własnym rozwojem.

Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans uczniom pochodzącym z terenów wiejskich i małych miast, ograniczenie istniejących barier edukacyjnych, a także umożliwienie rozwoju edukacyjnego uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, napotykającym bariery (głównie materialne) w rozwoju edukacyjnym.

W roku szkolnym 2012/2013 stypendium otrzymało 420 uczniów z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendium zostało  przyznane na okres od września 2012 r. do sierpnia 2013 r.

Na uroczystość zaproszono  stypendystów, dyrektorów szkół, do których uczęszczają uczniowie oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół w Prusicach pani Dorota Borowiecka otrzymała podziękowania z rąk wicemarszałka Mołonia.

 

ZS w Prusicach

|