Jabłka z Banku Żywności

UMiG Prusice | Środa 25.03.2015 aktualizacja: 01.04.2015, 14:28
Stowarzyszenie „Skokowiak” po raz kolejny przywiozło jabłka z Banku Żywności dla mieszkańców gminy Prusice.

Tym razem jabłka będą rozdawane dzieciom w szkołach, w Kawiarence Pod Trzema Wieżami” oraz podczas Jarmarku Wielkanocnego (29 marca 2015 r. na rynku w Prusicach). Najbardziej potrzebujący mogą otrzymać jabłka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach. Serdecznie dziękujemy za transport jabłek Panu Tadeuszowi oraz Arturowi Bagińskiemu.

Wanda Bandrowicz

Wiceprezes Stowarzyszenia „Skokowiak”


Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tej akcji.

|